Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Mänskliga rättigheter”

Asylpolitik och angiveri – ett år med Tidöavtalet

Barnkonvention och angiverilag – vad betyder Mänskliga Rättigheter i realiteten? Birgitta Göransson, Skyddsvärnets Krismottagning i Göteborg och ledamot i TfK:s redaktionsråd har läst rapporter från Rädda Barnen (RB) , Barnombudsmannen (BO), Bris och FN:s Barnrättskommitté och erfarenheter från arbete med ensamkommande ungdomar. Avrapporterat vid Etikkommissionens konferens 17 oktober 2023 i…

EuroPris

Den Europeiska Organisationen för Fängelse- och Kriminalvårdsmyndigheter (EuroPris) är en icke-politisk, icke-statlig organisation som grundades 2011. Initiativet att etablera EuroPris togs under det svenska EU-ordförandeskapet 2009 och fördes fram av de europeiska länderna i International Roundtable for Correctional Excellence. Medlemskap i föreningen är öppet för de europeiska nationella fängelse- och…

Staten underlättar kriminella arbetsgivares exploatering av migrantarbetare

Offer för exploatering på arbetsmarknaden utvisas innan de hunnit framställa krav mot sina arbetsgivare och innan förundersökningen hunnit gå till botten med vad som skett. Detta trots att lagen redan ger offren möjlighet till tidsbegränsat uppehållstillstånd i dessa situationer. Myndigheterna måste sluta möjliggöra kriminella arbetsgivares exploatering och i stället börja…

Migrationsverket har orimliga krav på ensamkommande 

Regeringen lägger många förslag om straffskärpningar som riskerar rättssäkerheten och inte utgår från svenska rättsprinciper. Tidskrift för Kriminalvård har publicerat flera artiklar som belyser detta. Exempelvis att man skärper lagar mot gängkriminalitet utan att definiera vad gängkriminalitet är och inte beaktar att påföljder ska var proportionerliga i förhållande till brottet.…

Anti-tortyrkommittén erbjuder utbildning online

CPT (Europarådets antitortyrkommitté) erbjuder gratis on-lineutbildning Europarådet har utvecklat en on-line utbildning angående CPTs standarder. Syftet är att belysa och informera om CPTs viktigaste standarder som man utvecklat för fem av de viktigaste verksamheter där personer som är frihetsberövade vistas: PolisstationerFängelserImmigrationsförvarPsykiatriska sjukhus/klinikerochBehandlingshem inom socialtjänsten Ämnesområdena är presenterade med ett praktiskt…

Europarådets kommitté mot tortyr (CPT) publicerar årsrapport för 2022

Rapporten ger en översikt av CPTs verksamhet under 2022. I ett särskilt avsnitt i rapporten behandlas CPTs rön beträffande medlemsländernas bemötande av personer som behandlas enligt immigrationslagstiftningen. CPT konstaterar:”Utländska medborgare som frihetsberövas enligt immigrationslagstiftningen hålls ofta – och ibland under långa perioder – under förhållanden som kan beskrivas som omänsklig…

Kyrkan, brottet och straffet

Intervju med representanter från Sveriges kristna råd, Ulla Le Vau och Susanne Rodmar. Thomas Ekbom intervjuade. Vilka är de mest angelägna åtgärderna inom kriminalpolitiken? Vilka aktörer bör vara särskilt aktiva? – Kriminalpolitik är inte vår hemmaarena. Aktörer är ju polis, rättsväsende och socialtjänst Om vi ska lösa kriminalpolitikens problem så…

Migrationsverket negligerar barnkonventionen

Birgitta Göransson, leg. psykolog, Skyddsvärnets Krismottagning i Göteborg skriver här om barnkonventionen. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989. Sverige var ett av de första länderna att ratificera den samma år. Den första deklarationen om barnets rättigheter antogs redan 1924 av Nationernas förbund och har efter det den allmänna förklaringen om…