Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Svenska Fångvårdssällskapet

Vad är GDPR?
Dataskyddsförordningen kallas ibland kort för GDPR vilket står för General Data Protection Regulation och ska skydda fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter. Enligt lagen ska personuppgifter behandlas på ett “lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade”.

Personuppgiftsansvarig
Styrelsen Svenska Fångvårdssällskapet med Organisationsnummer: 802407-9710 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Mer information om oss finns på www.tfkriminalvard.se.

För att komma i kontakt med oss hör av dig till webbredaktören.

Syftet med insamlandet av personuppgifter
Svenska Fångvårdssällskapet sparar personuppgifter för att kunna skicka dig Tidskrift för Kriminalvård nyhetsbrev och olika evenemang som vi rekommenderar.  Med detta syfte sparar Svenska Fångvårdssällskapet personuppgifter. Om syftet med behandlingen av personuppgifter skulle ändras kommer vi informera dig om detta.

Vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar
Personuppgifter samlas in direkt från dig när du ansöker om medlemsskap i Svenska Fångvårdssällskapet samt anmäler dig till Tidskrift för Kriminalvård nyhetsuppdateringar.

De personuppgifter som sparas är följande:

  • Namn
  • Postadress
  • Postnummer
  • Ort
  • Epostadress

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter
Uppgifterna  behandlas i syfte att kunna informera dig om uppdateringar av Tidskrift för Kriminalvård.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är viktigt. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst samt röjande, ändring och förstöring.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter
Personuppgifter sparas i vårt register så länge du är medlem i Svenska Fångvårdssällskapet eller önskar bli informerad om förändringar i Tidskrift för Kriminalvård.
Du kan när som helst välja att radera vissa valda uppgifter eller att avregistrera dig helt från registret.


Nedan kan du läsa mer om det.

Dina rättigheter i fråga om dataskydd
Som registrerad person har du rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig.
Du har följande rättigheter:
A) Begära åtkomst till dina personuppgifter och rätt att få ett utdrag av de uppgifter vi
har i registret.
B) Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
C) Begära radering av samtliga kategorier av personuppgifter i registret.
D) Begära begränsning av behandling av personuppgifter.
E) Invända mot behandling av personuppgifter.
F) För uppgifter där samtycke getts, att när som helst återkalla ditt samtycke.

Rätt att ge klagomål
Om du anser att vår behandling av personuppgifter strider mot förordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Uppdatering av integritetspolicyn
Svenska Fångvårdssällskapet reserverar sig mot ändringar i integritetspolicyn och uppdaterar den vid behov. När en ny version av integritetspolicyn blir gällande finns den tillgänglig på vår hemsida www.tfkriminalvard.se.