Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Rapporter”

EuroPris

Intervju med Gustav Tallving vid EuroPris Av Thomas Ekbom. – Hej Gustav. Trevligt att träffas efter många år. Jag har kontaktat dig som redaktör för Tidskrift för Kriminalvård. Vi vill veta mera om ditt arbete i EuroPris. Gustav, vem är du och vad gör du nere i Nederländerna? – Jag…

Biträdande övervakaren – vad gör han?

Intervju med den biträdande övervakaren Anders Wiklander – Hej Anders! Trevligt att träffas. Skälet till att vi ses är att du är biträdande övervakare och att vi i Tidskrift för Kriminalvård är nyfikna på hur biträdande övervakare jobbar. Men först. Vem är du? Något om din bakgrund och din nuvarande…

Ur FNs handbok i strategier att minska överbeläggning i fängelser 2013

UNODC (United Nations Office on Drugs) handbok om hur överbeläggningen i fängelser kan reduceras har lästs av Thomas Ekbom. När allmänheten får tillräcklig information om vem som är fängslad konsekvenserna av fängelse och vilka alternativen är, tillsammans med statistiska data och forskningsresultat som visar att icke-bestraffande svar på brott mycket…

Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete

Mycket på kriminalpolitikens område handlar om socialt arbete. Det handlar om förebyggande verksamhet  i skolor och i socialkontor, om förändringsarbete i fängelser och i återuppbyggnaden av de dömda i återkomsten i samhället. Det är det konkreta praktiska arbetet vi talar om. Det viktiga samtalet. En gedigen bok om socialt arbete…

Förändring i anstalt – genom dialog

En berättelse om Peter Garretts arbete i anstalt Hur i dessa tider kan man åstadkomma en situation som leder till att intagna i anstalt motiveras till förändring? Det finns ett exempel i USA där ledningen för en hel delstats kriminalvård beslöt att ändra alla fängelsers sätt att fungera i syfte…

Den svenska brottsparadoxen

Organiserad brottslighet, tunnelseende och dess konsekvenser Vilka svar ger forskningen på vad som kan göras för att krossa gängen och bryta brottsutvecklingen? Och hur är det att forska om de frågor som står högst upp på den politiska agendan? Om det berättar Amir Rostami, polis och professor i kriminologi vid…

SBU: Psykosociala insatser för att förebygga och minska gängkriminalitet bland barn och unga vuxna

Huvudbudskap i rapporten från Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering. Forskning visar att det finns insatser som involverar socialtjänst eller motsvarande som kan minska skjutvapenvåld, medlemskap i gäng och fortsatt kriminalitet bland unga personer. Slutsatser Efter att ha gått igenom den samlade vetenskapliga litteraturen har SBU dragit följande slutsatser:…

Psykosociala insatser för att förebygga och minska gängkriminalitet bland barn och unga vuxna

SBU-rapport: Forskning visar att det finns insatser för unga personer som kan minska skjutvapenvåld, medlemskap i gäng och fortsatt kriminalitet. Huvudbudskap Forskning visar att det finns insatser som involverar socialtjänst eller motsvarande som kan minska skjutvapenvåld, medlemskap i gäng och fortsatt kriminalitet bland unga personer. Slutsatser Efter att ha gått…

Kritisk internrapport: Hierarkisk styrning inom Kriminalvården hämmar utveckling

Publikt, som ges ut av fackförbundet ST skriver om en rapport från Kriminalvårdens internrevision. (Till artikeln) En nyligen publicerad rapport från Kriminalvårdens internrevision belyser en starkt hierarkisk styrmetod inom organisationen, som kritiserats för att motarbeta kommunikation och innovationspotential. Den nuvarande arbetskulturen beskrivs som ”tyst och oattraktiv”. Rapporten påpekar att Kriminalvårdens…