Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Rättsprocessen”

Minskad sekretess uppväger inte riskerna med minskat förtroende för skola och socialtjänst

Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen. En ny huvudregel (SOU 2023:69) Detta är en utredning om hur sekretessen mellan myndigheter ska minskas i brottsbekämpande syfte. Det kan finnas skäl att se över sekretessbestämmelser som utgör hinder för bra samarbete mellan myndigheten. Denna utredning ger dock knappast skäl för detta då det gäller…

Staten underlättar kriminella arbetsgivares exploatering av migrantarbetare

Offer för exploatering på arbetsmarknaden utvisas innan de hunnit framställa krav mot sina arbetsgivare och innan förundersökningen hunnit gå till botten med vad som skett. Detta trots att lagen redan ger offren möjlighet till tidsbegränsat uppehållstillstånd i dessa situationer. Myndigheterna måste sluta möjliggöra kriminella arbetsgivares exploatering och i stället börja…

Populistiska krav på lag och ordning utan vetenskaplig grund

Med anledning att bilden av Sverige som ett laglöst land där män från minoritetsgrupper våldför sig på majoritetsbefolkningen fortsätter att befästas har TfK valt att lyfta upp en angelägen artikel. Polisen Fredrik Kärrholms bok Gangstervåld är på flera sätt ett intressant tidsdokument. Genom att teckna bilden av Sverige som ett laglöst land…

Ett Tid(ö)sdokument oktober 2022

I Tidöavtalet tar avsnitten om kriminalitet och migration mer än hälften av utrymmet. Den kriminalpolitiska projektplanen innehåller ett 30-tal reformer som ska utredas eller genomföras direkt. Samtliga reformer innebär kriminaliseringar, straffskärpningar eller utvidgningar av tvångsmedel. Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi reflekterar kring ett tidsdokument. Bland de reformer som ska…

Erkänn brottet och få ett kortare straff!

Det här är ett förslag till en ny kriminalpolitik som istället för kreativa nya brottsrubriceringar och straffhöjningar vill möjliggöra straffsänkningar. Det är ett förslag för att få fler brott uppklarade och att brottsutsattas behov tas på allvar. Genom straffsänkningar och ett minskande fångtal frigörs resurser till brottsutsatta och när antalet…

Medla för frigörelse

Man ska göra allt för att hitta komplement till fängelsestraff Både offer och förövare kan få lättare att gå vidare, om de ges möjlighet att lyssna på varandra, menar krimförfattaren Jenny Rogneby i en intervju i Nyhetsmagasinet ETC . Christopher Holmbäck, redaktör på Nyhetsmagasinet ETC, har intervjuat och gett sitt…

Straffskärpningar och kriminalpolitik

Att värna Sveriges rykte som en human nation på kriminalpolitikens område har ett värde i sig. Sverige är tillsammans med de övriga nordiska länderna på fängelseområdet känt i världen som Scandinavian exceptionalism. Henrik Tham skriver här om att Sverige håller på att bli exceptionellt i motsatt mening.   Sedan valet…