Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Kriminalvård”

Management möter ondska på Skänningeanstalten

Sveriges Radio och programmet Kaliber har i tre delar granskat missförhållanden och övergrepp på ett av landets största fängelse – Skänningeanstalten. Både intagna och kriminalvårdare vittnar om händelser av övergrepp, trakasserier och mänsklig förnedring. Ett ondskefullt våld där man vill de intagna medvetet ont. Anstaltens ledning manar på att läsa…

Kriminalvårdens framtid

Det ser inte bra ut för svensk kriminalvård. Det är ett hårt politiskt tryck för strängare straff och långa inlåsningar i fängelse. Någon närmare analys av hur häkten och anstalter ska både hålla alla klienter inne och samtidigt påverka dem till att inte återfalla saknas. Vi har tagit del av en…

En dubbel balansakt på slak lina

Förberedelserna för etableringen de nya enheterna för unga 15-17 år inom Kriminalvården är nu i sin början. Kriminalvården har presenterat en förstudie för det fortsatta arbetet som syftar till att fullgöra regeringsuppdraget att inrätta sådana enheter. Verksamheten ska enligt uppdraget träda i kraft senast den 1 juli 2026.  Förstudiens syfte…

Nej till privata fängelser!

Tidskrift för Kriminalvård har hört rykten att det förbereds för införandet av privata fängelser.  Vi vill därför redan nu lyfta fram lite av den massiva kritik som finns från jurister, människorättsorganisationer och forskare mot att öppna statens våldsmonopol för privata intressen. Förespråkare för privata fängelser tror på att privata fängelser…

Det är farligt med överfulla fängelser!

Regeringen måste snarast radikalt minska överbeläggningen i fängelserna. En beläggningsgrad om 127% är oacceptabel och utsätter både fångar och personal för stora risker. Att kriminalvården gått in i stabsläge är alarmerande måste hanteras på något sätt. Den höga beläggningen leder till ökad spänning och risk för våld bland fångar. Sprängfyllda…

Fängelseexpansion utan motstycke?

När de nya fängelserna väl är byggda kommer de politiska motiven att vara bortglömda och alla kommer att fråga sig varför de egentligen byggdes. Magnus Hörnqvist, professor i kriminologi, skriver om en fängelseexpansion utan motstycke i svensk historia. De närmaste tio åren ska det byggas fängelser runt om i landet…