Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Berättelser från insidan”

12-stegsbehandlingen räddade mitt liv!

På sociala medier har det kommit uppgifter om att kriminalvården planerar att upphöra med det nationella 12-stegsprogrammet.Här förmedlas några vittnesmål från intagna som genomgått detta program på anstalt.   Med anledning av ryktet har 71 vittnesmål inkommit.Nedan finns 23 av dessa med godkännande att publiceras i Tidskrift för Kriminalvård. Några…