Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

EuroPris

Den Europeiska Organisationen för Fängelse- och Kriminalvårdsmyndigheter (EuroPris) är en icke-politisk, icke-statlig organisation som grundades 2011. Initiativet att etablera EuroPris togs under det svenska EU-ordförandeskapet 2009 och fördes fram av de europeiska länderna i International Roundtable for Correctional Excellence.


Medlemskap i föreningen är öppet för de europeiska nationella fängelse- och kriminalvårds-förvaltningarna som är kapabla och villiga att stödja de överenskomna målen och syftena med föreningen. Offentliga institutioner eller organisationer i Europarådets region, som tillhandahåller fängelse- eller kriminalvårdstjänster på en juridisk eller lagstadgad grund, kan bli medlemmar i EuroPris.

EuroPris samlar praktiker inom fängelseområdet med det specifika syftet att främja etisk och rättighetsbaserad fängelsevård, utbyta information och tillhandahålla expertstöd för att stödja denna agenda. Organisationen finns för att förbättra samarbetet mellan de europeiska fängelse- och kriminalvårdsmyndigheterna, med målet att förbättra livet för fångar och deras familjer, öka den offentliga säkerheten och tryggheten; minska återfall i brott; och främja professionalism inom kriminalvård.

De specifika målen för organisationen är att:

  • främja de operativa kapaciteterna och professionalismen hos fängelse- och kriminalvårdspraktiker i hela Europa; fungera som en ‘expertgrupp’ i fängelsefrågor inom Europa;
  • bidra till och stödja utvecklingen av europeisk politik och lagstiftning relaterad till fängelser, inom ramen för de standarder som fastställts av Europeiska unionen och Europarådet;
  • finnas tillgänglig för beslutsfattare i en rådgivande kapacitet i fängelsefrågor;
  • skapa relationer och utbyta information med andra organisationer som arbetar inom fängelse- och kriminalrättsområdet, både i Europa och utomlands, med syfte att utveckla bästa praxis på området;
  • och främja ovanstående agenda genom, när det är möjligt, att delta i samarbetsprojekt och programarbete med finansiering;

Från Kriminalvårdens hemsida:

Gustav Tallving – senast sektionschef på frivårdsavdelningen Kriminalvårdens Huvudkontor i Norrköping – har 2021 påbörjat nytt jobb som vd för EuroPris, samarbetsorganisationen för europeiska fängelsemyndigheter. Efter 17 år i Kriminalvården tar han chansen att satsa helhjärtat på internationella kriminalvårdsfrågor.

I april 2021 landade Gustav Tallving i Haag för att börja på nya jobbet som Executive Director på EuroPris kansli. Den första tiden arbetar han parallellt med sin företrädare Kirsten Hawlitschek, som varit organisationens verkställande direktör sedan grundandet för tio år sedan.

– Det känns jätteskönt att få gå bredvid Kirsten, det är mycket att sätta sig in i, konstaterar han, efter att ha betat av den obligatoriska coronakarantänen.

Ändå är organisationen välbekant för honom. Åren 2017-2019, när Kriminalvårdens dåvarande generaldirektör Nils Öberg var ordförande för EuroPris, var Gustav Tallving halvtidsanställd där för att arbeta med policyutveckling.

Kunskapsutbyte mellan fängelsemyndigheter

– Det känns både oväntat och bra att få komma tillbaka och ta helhetsansvaret för en organisation där jag trivdes så bra, säger han.

Som vd för European Organisation for Prison and Correctional Services ska Gustav Tallving leda organisationens operativa arbete. Kansliet är en liten styrka om åtta personer som ses någon gång i veckan, när de inte arbetar med sina specifika uppdrag. Gustav kommer regelbundet att rapportera inför organisationens styrelse, bestående av nio representanter från olika europeiska fängelsemyndigheter.

Våra 33 medlemsmyndigheter efterfrågar kunskapsutbyte och samverkan länderna emellan. Det kan handla om arbetsmetoder, utbildningsfrågor, kompetensförsörjning, radikalisering och överförandekonventioner. Frågor av både praktisk och principiell natur, berättar han.

Svenska förhållanden ett drömscenario

Att arrangera gemensamma seminarier, omvärldsbevaka och förmedla kunskap är några viktiga områden att arbeta med. EuroPris är även ett kunskapscentrum dit andra aktörer kan vända sig, när de behöver veta något kring fängelser inom Europa. Många av de aktiviteter som planeras och genomförs under ett år styrs i praktiken även av EU:s önskemål, eftersom EU bidrar till en del av EuroPris budget. Gustav kommer därför även att ansvara för samverkan med EU-kommissionen.

Vad är det med internationellt arbete som lockar dig?

– Mångfalden av frågor. Och att det ibland känns mer angeläget att reformera kriminalvården i länder som inte kommit lika långt som Sverige. Det känns bra att kunna bidra med de svenska perspektiven som kombinerar en human och säker kriminalvård, och där korruptionsgraden är låg. Sånt som vi tar för givet i Sverige är mer av ett drömscenario i många andra länders fängelser, säger han.

Kommentarer är stängda.