Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Mänskliga rättigheter”

General Report från Europarådets Antitortyr Kommitté

Pelle Granström – förutvarande svensk medlem i Europarådets Antitortyr Kommitté (CPT) – refererar och reflekterar utifrån CPTs årsrapport (General report) för 2021som helt nyligen publicerats. CPTs årsrapport för 2021 fokuserar på överbeläggning inom anstalter och häkten. Ämnesvalet är inte unikt i detta sammanhang. En intressant aspekt är CPTs infallsvinklar på…

The European Committee for the Prevention of Torture and Inhumane or Degrading Treatment or Punishment (CPT)

Pelle Granström svensk medlem i CPT sedan 7 år tillbaka informerade om verksamheten och reflekterade kring arbetet i kommittén vid ett webbinarium den 25 januari arrangerat av Kriminalvårdens kamratförening Sammanfattat av Birgitta Göransson, medlem i redaktionsrådet. Den europeiska kommittén för förebyggande av tortyr, omänsklig eller annan förnedrande behandling eller bestraffning…

Den onödiga flyktingkrisen

I en nyutkommen antologi samlas ett stort antal beskrivningar och analyser av flyktingkrisen 2015 och dess hantering av svenska myndigheter. Författarna har alla på olika sätt varit engagerade i flyktingfrågan som enskilda eller genom arbete i frivilligorganisationer. Skriften utgör en stark kritik av flyktingpolitiken och behandlingen av flyktingarna ses snarare…

”Med handskar och halsduk kan du gömma dina ateistiska tatueringar”.

Om rättsosäkerhet och konventionsbrott i svenska asylärenden. I denna artikel ger Jan Stattin exempel på rättsosäkerheten i asylärenden hämtade ur den nyligen publicerade boken Den Onödiga Flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021. Civilsamhällets vitbok med fakta och berättelser över den förda migrationspolitiken sedan 2015. Jan Stattin medverkar och ingår…

Europarådets anti-tortyrkommitté (CPT) publicerar Sverigerapport

CPT publicerade sin rapport från besöket den 18-29 januari.  Kommittén besökte  sex polisarrester (Avesta, Malmö, Stockholm – Norrmalm, Södermalm and Solna och Ystad) två förvar under Migrationsverket (Åstorp and Ljungbyhed) tre häkten (Helsingborg, Trelleborg och Ystad) tre psykiatriska tvångsvårdsenheter (Norra Stockholm, Karsudden och Sala) dessutom besöktes tre LVU/LSU-enheter (Bärby, Sundbo…

Ett omöjligt uppdrag

När det gäller asylärenden har gränsen för hur mycket vi kan tumma på mänskliga rättigheter av politiska och ekonomiska skäl sedan länge passerats till den grad att jag, och många andra erfarna biträden, inte längre med hedern (och advokattiteln) i behåll kan acceptera att ta uppdrag som offentliga biträden i…

Europarådets Anti-tortyrkommitté till Sverige

Europarådets anti-tortyrkommitté har beslutat vilka länder som ska besökas av kommittén 2021 – Sverige ingår som ett av dessa länder  Kommittén avser att undersöka behandlingen av frihetsberövade i följande länder under 2021: • Österrike• Bulgarien• Lettland• Litauen• Ryska Federationen• Serbien *• Sverige*• Schweiz• Turkiet• Storbritannien. * Besöket var ursprungligen planerat…