Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Stort behov av familjehem med erfarenhet och bred kunskap


Skyddsvärnet – anno 1910 startade sin familjehemsverksamhet 1981 och har sedan dess arbetat med att stötta barn, unga och vuxna genom familjehemsvård.

Just nu ser den idéburna organisationen en ökad efterfrågan på kompetenta familjehem som kan ta emot personer med en mer komplex problematik.

Behovet av familjehem är verkligen stort just nu, framför allt familjehem som kan ta emot personer från Kriminalvården, säger Lovisa Älenmark, enhetschef för Skyddsvärnets Familjehemsvård.

Anledningen till att personer placeras i familjehem kan vara flera. Skyddsvärnets Familjehemsvård erbjuder förstärkt familjehemsvård för barn, ungdomar och vuxna med eller utan beroende- och kriminalitetsproblematik eller psykosocial problematik. 

Just nu kommer många placeringsförfrågningar gällande personer med exempelvis multiproblematik, vilket innebär att det kan finnas flera anledningar till att personen är i behov av ett familjehem. 

Det är svårt att hitta familjehem som har kompetensen och kunskapen som behöver finnas för att kunna stötta en person som har en bred problematik, säger Lovisa och fortsätter:

– Det finns även en större efterfrågan på familjehem där en vuxen kan vara hemma på heltid, vilket är extra svårt att hitta, säger hon.

Lovisa förklarar vidare att det är ett stort åtagande att som familjehem ta emot en person som är i behov av mycket stöd, men poängterar att det viktiga är att det finns ett genuint intresse för människor och att familjehemmet kan ge tid, engagemang och erbjuda trygghet.

Hon belyser sedan hur oerhört värdefullt det kan vara för en klient att få chansen att utvecklas i ett familjehem.

– Jag vill verkligen uppmana de som går i tankarna av att vilja göra skillnad för någon annan människa, eller om du vet någon som skulle passa som familjehem, att höra av sig till oss. Vi berättar gärna mer om hur det är att vara familjehem och diskuterar om det kan vara rätt för dig.

Läs mer: Familjehemsvård – Skyddsvärnet (skyddsvarnet.se)

Kommentarer är stängda.