Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Noterat”

Irish Times 1977: Svenskar har funnit att frihetsberövande av fångar inte hjälper

Svenskar har funnit att frihetsberövande av fångar inte hjälper – en rubrik i Irish Times från 1977 Hur var det förr? Hur såg Kriminalvården i Sverige ut 1977? Tidskrift för Kriminalvård chefredaktör Thomas Ekbom besökte Dublin i egenskap av regioninspektör det året och höll ett föredrag vid Prisoner´s Rights Organization…

Ur FNs handbok i strategier att minska överbeläggning i fängelser 2013

UNODC (United Nations Office on Drugs) handbok om hur överbeläggningen i fängelser kan reduceras har lästs av Thomas Ekbom. När allmänheten får tillräcklig information om vem som är fängslad konsekvenserna av fängelse och vilka alternativen är, tillsammans med statistiska data och forskningsresultat som visar att icke-bestraffande svar på brott mycket…

Platon och Sokrates

En bokrecension Nu har jag läst en viktig bok igen. Den heter ”Beteendeproblem i socialt arbete med utsatta” och är skriven av Bo Hejlskov Elvén och Patrick Hansén. Författarna har lång erfarenhet av att arbeta med socialt utsatta och beskriver i boken en rad möten mellan personal och klienter där…

Svenska Fångvårdssällskapet kallar

Svenska Fångvårdssällskapet kallar till årsmöte Tid: Onsdagen den 20 mars 2024 klockan 18.00Plats: Skyddsvärnets i Stockholms lokaler, Drakenbergsgatan 22. Svenska Fångvårdssällskapet bildades den 8 augusti 1907 av ett trettiotal fängelsedirektörer, bevakningsbefälhavare, fängelseläkare och fängelsepredikanter.Sällskapet hade som målsättning att verka för att öka fängelsepersonalens utbildning och att reformera fångvården bland annat genom att…

Om att undvika kritik av lagförslag

Den 15 december publicerades listan över remissinstanser för Ds 2023:31 om säkerhetszoner, det omdiskuterade förslaget att införa visitationszoner där polisen ska få utökade möjligheter att kroppsvisitera personer och genomsöka transportmedel. Remisstiden är en månad och tre dagar, inkl. julledigheten.  Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet har genom året nästan alltid blivit…

Hyllningsord till Jacques Mwepu

Tidskrift för Kriminalvård noterar att Kumlas anstaltschef Jacques Mwepu har tilldelats ett särskilt fint pris för sina goda insatser i Kriminalvården.  Det är Skandinaviska Människorättskommittén som i sin motivering speciellt understryker hans humanitet och respekt för de intagna. Det pris det här gäller är det internationella priset Scandinavian Human Dignity…

In Memoriam: Christer Isaksson

Förre säkerhetschefen i Kriminalvården Christer Isaksson, Norrköping, har efter en tids sjukdom gått bort vid en ålder av 73 år. Han efterlämnar döttrarna Lisa och Sofia med familjer. Christer föddes 1949 i Boden. Efter studier i Uppsala blev han legitimerad psykolog och började arbeta inom den rättspsykiatriska verksamheten. 1977 anställdes…

FRÅGOR TILL: Martin Marmgren

TfK frågar Martin Marmgren som är partistyrelseledamot i Miljöpartiet med ansvar för rätts- och trygghetsfrågor. Martin Marmgren sitter även med i kriminalvårdens insynsråd. Thomas Ekbom frågar. Vad anser du bör göras för de yngsta i samhället för att förebygga brott? Samhället behöver komma in så tidigt som möjligt för att…