Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Om TfK

Tidskrift för Kriminalvård

Organ för en human kriminalvård

Tidskrift för Kriminalvård utges sedan 1946
med Svenska Fångvårdssällskapet som ägare.

Chefredaktör är Thomas Ekbom
Ansvarig utgivare är Lars Metelius
Analyser och ställningstaganden som framförs i signerade artiklar är skribentens

Citera gärna Tidskrift för Kriminalvård med angivande av källa www.tfkriminalvard.se
Bilder utan angivande av fotograf är TfKs egna

Epost till redaktionen: redaktion@tfkriminalvard.se

Utgivningsbevis nr: 2021-055

Organisationsnummer: 802407-9710
ISSN 0040-6821 (pappersupplaga)

Prenumerera gärna på Tidskrift för Kriminalvård!

TfK fanns under 75 år endast på papper och det kostade de sista 20 åren 150:- per år att få tidskriften i brevlådan. Nu finns TfK endast på nätet. Det är fritt att läsa Tidskriften på nätet.

Tryck- och portokostnaden har försvunnit men det är inte gratis att underhålla en nätsida.
Redaktionsrådet arbetar helt ideellt för att skapa en nättidskrift med hög kvalitet och trovärdighet.
Du kan stödja utgivningen av tidskriften med t.ex. 100:- per år.
Swish 1232512176
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Om Svenska Fångvårdssällskapet

Svenska Fångvårdssällskapet bildades den 8 augusti 1907 av ett trettiotal fängelsedirektörer, bevakningsbefälhavare, fängelseläkare och fängelsepredikanter.
Sällskapet hade som målsättning att verka för att öka fängelsepersonalens utbildning och att reformera fångvården bland annat genom att utöka villkorlig dom och villkorlig frigivning, skapa vård och behandling och arbete för frigivna fångar .
På många håll i världen hade det bildats fångvårdssällskap med uppgift att vårda sig om fångarnas behandling och öka deras möjligheter till förbättring under fängelsetiden och skaffa dem arbete efter frigivning.

En röst för human kriminalvård

Redan vid sällskapets första möte år 1907 berördes frågan om att utge en fångvårdstidskrift.
Första tryckta numret av Tidskrift för Kriminalvård (TfK) kom ut i april 1946 i Svenska Fångvårdssällskapets och Svenska Skyddsförbundets regi.
Tidskriften kan ses som som ett ”öppet åsiktstorg” men reparativ kriminalvård har löpt som en röd tråd med grundvärdering om en human kriminalvård.
Tidskriften har också ambitionen att rapportera om pågående utvecklingsarbete i kriminalvården samt erfarenhetsredovisning från svensk och internationell kriminalvård.

Svenska Fångvårdssällskapet har under åren arrangerat debatter och seminarier
med fokus på vård- och behandlingsfrågor.

Tidskriften har försökt sprida aktuell kunskap om kriminalitet, kriminalvård och effekter av olika påföljder.

Styrelsen för Svenska Fångvårdssällskapet 2021/22

Ordförande: Gunnel van der Put
Kassör och medlemsregister: Hans-Olof Larsson
Sekreterare: Anders Lindblom
Ledamöter:
Lars Metelius
Carole Hällgren Bruun
Eva Maltinger (ansvarig medlemsregister)
Magnus Björkander

Suppleanter
Håkan Lingblom
Anders Kraft

Organisationsnummer: 802407-9710

——————————————-