Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Kriminalpolitik”

Management möter ondska på Skänningeanstalten

Sveriges Radio och programmet Kaliber har i tre delar granskat missförhållanden och övergrepp på ett av landets största fängelse – Skänningeanstalten. Både intagna och kriminalvårdare vittnar om händelser av övergrepp, trakasserier och mänsklig förnedring. Ett ondskefullt våld där man vill de intagna medvetet ont. Anstaltens ledning manar på att läsa…

Skottland och det dödliga våldet

I Skottland har det dödliga våldet och också annan våldsbrottslighet minskat markant de senaste två decennierna. Nedgången i gängrelaterat våld med användningen av vapen på offentliga platser har spelat en särskild roll. Kan Sverige lära sig något av den skotska politiken? Införandet av särskilda polisenheter, Violence Reduction Units (VRU), framhålls…

Va´ fan kan man få för 12 skattemiljarder?

Kriminalvården har beräknat att Tidö-partiernas paradigmskifte inom kriminalpolitiken kommer att behöva 33000 fängelseplatser 2033. Totalt kommer kriminalvårdens årliga budget 2033 vara cirka 40 miljarder kronor. Det är väldigt mycket pengar. Låt oss reflektera över hur mycket ”endast” 10 000 nya fängelseplatser kostar skattebetalarna. Det är drygt dubbelt mot idag. Att…

Barriärer mot brott

Regeringen har presenterat skrivelsen Barriärer mot brott – en socialpreventiv strategi mot kriminella nätverk och annan brottslighet. Syftet är att genom brottsförebyggande åtgärder hindra barn och unga att börja begå brott och får dem som börjat att sluta med brott. Skrivelsen måste ses som särskilt viktig, då den är undertecknad…

En dubbel balansakt på slak lina

Förberedelserna för etableringen de nya enheterna för unga 15-17 år inom Kriminalvården är nu i sin början. Kriminalvården har presenterat en förstudie för det fortsatta arbetet som syftar till att fullgöra regeringsuppdraget att inrätta sådana enheter. Verksamheten ska enligt uppdraget träda i kraft senast den 1 juli 2026.  Förstudiens syfte…

Problematisk rapport om gängkriminaliteten

I juni 2023 meddelade polisen och regeringen att det fanns 30 000 gängkriminella i Sverige. 9 000 utpekades som aktörer i kriminella nätverk, medan 21 000 kategoriserades som medmisstänkta, dvs. avsåg personer utanför nätverken som på olika sätt och i olika grad misstänktes ha medverkat i gängkriminellas brott. Nu, i…

Fängelseexpansion utan motstycke?

När de nya fängelserna väl är byggda kommer de politiska motiven att vara bortglömda och alla kommer att fråga sig varför de egentligen byggdes. Magnus Hörnqvist, professor i kriminologi, skriver om en fängelseexpansion utan motstycke i svensk historia. De närmaste tio åren ska det byggas fängelser runt om i landet…

Kriminologernas dilemma: Att översätta vetenskap till politik

Precis som en hirdskald på 900-talet brottades med att uttrycka kristna idéer i ett hedniskt språk står dagens kriminalvetenskapliga forskare inför utmaningen att kommunicera komplexa insikter och evidensbaserade strategier till politiker vars tänkande präglas av uråldriga och repressiva synsätt på brottslighet. I boken Om tiden och vattnet skriver islänningen Andri…