Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Kriminalvård”

EuroPris

Intervju med Gustav Tallving vid EuroPris Av Thomas Ekbom. – Hej Gustav. Trevligt att träffas efter många år. Jag har kontaktat dig som redaktör för Tidskrift för Kriminalvård. Vi vill veta mera om ditt arbete i EuroPris. Gustav, vem är du och vad gör du nere i Nederländerna? – Jag…

Biträdande övervakaren – vad gör han?

Intervju med den biträdande övervakaren Anders Wiklander – Hej Anders! Trevligt att träffas. Skälet till att vi ses är att du är biträdande övervakare och att vi i Tidskrift för Kriminalvård är nyfikna på hur biträdande övervakare jobbar. Men först. Vem är du? Något om din bakgrund och din nuvarande…

Ur FNs handbok i strategier att minska överbeläggning i fängelser 2013

UNODC (United Nations Office on Drugs) handbok om hur överbeläggningen i fängelser kan reduceras har lästs av Thomas Ekbom. När allmänheten får tillräcklig information om vem som är fängslad konsekvenserna av fängelse och vilka alternativen är, tillsammans med statistiska data och forskningsresultat som visar att icke-bestraffande svar på brott mycket…

Förändring i anstalt – genom dialog

En berättelse om Peter Garretts arbete i anstalt Hur i dessa tider kan man åstadkomma en situation som leder till att intagna i anstalt motiveras till förändring? Det finns ett exempel i USA där ledningen för en hel delstats kriminalvård beslöt att ändra alla fängelsers sätt att fungera i syfte…

Kritisk internrapport: Hierarkisk styrning inom Kriminalvården hämmar utveckling

Publikt, som ges ut av fackförbundet ST skriver om en rapport från Kriminalvårdens internrevision. (Till artikeln) En nyligen publicerad rapport från Kriminalvårdens internrevision belyser en starkt hierarkisk styrmetod inom organisationen, som kritiserats för att motarbeta kommunikation och innovationspotential. Den nuvarande arbetskulturen beskrivs som ”tyst och oattraktiv”. Rapporten påpekar att Kriminalvårdens…

2023:9 Tuffa tag och tillit – en ESO-rapport om utslussning, eftervård och återfall för dömda till sluten ungdomsvård

Ungdomar mellan 15 och 17 år som begår så allvarliga brott att påföljden skulle varit fängelse om individen varit myndig straffas sedan 1999 i regel med sluten ungdomsvård. Verkställigheten sker vid något av Statens institutionsstyrelses (Sis) särskilda ungdomshem. Att vara frihetsberövad är i allmänhet negativt för de unga. För att…

Psykologiska effekter av långvarig fängelsevistelse 

Thomas Ekbom har läst en artikel i tidskriften NIA (National Incarceration Association) från februari 2021 författad av Chrystal Garcia vid University of California  Citer från artikeln: SammanfattningMånga människor inser att förhållandena i fängelser ofta är omänskliga och orsakar negativa psykologiska effekter på fångar.  Studier har funnit att ångest och posttraumatiskt…

Psykologin i Kriminalvården

Thomas Ekbom bad Katarina Wicksell, Kriminalvårdens samordnare för Psykologiskt ledningsansvar vid huvudkontorets avdelning för verkställighetsinnehåll beskriva situationen i myndigheten. Hon berättade: Sedan flera år tillbaka pågår det ett arbete med att förtydliga psykologuppdragen baserat på jämlik vård, evidens, good practice och resurseffektivitet. Ett första steg var att införa en central…

Frivård i USA

Forskning från USA visar att personer med skyddstillsyn och villkorlig dom har en högre dödlighet, nämligen två till tre gånger högre än befolkningen i stort. Detta pekar starkt på att deras system för samhällsövervakning misslyckas med sin viktigaste och grundläggande funktion: att säkerställa att människor med skyddstillsyn och villkorlig frigivning…