Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Europarådets kommitté mot tortyr (CPT) publicerar årsrapport för 2022

Rapporten ger en översikt av CPTs verksamhet under 2022.
I ett särskilt avsnitt i rapporten behandlas CPTs rön beträffande medlemsländernas bemötande av personer som behandlas enligt immigrationslagstiftningen.


CPT konstaterar:
”Utländska medborgare som frihetsberövas enligt immigrationslagstiftningen hålls ofta – och ibland under långa perioder – under förhållanden som kan beskrivas som omänsklig och förnedrande behandling. S. k Push backs av utländska medborgare över gränserna, inklusive avledning till sjöss, utan effektiv tillgång till skydd, ger CPT anledning till allvarlig oro och kommittén uppmanar alla Europarådets medlemsländer att fullt ut respektera bestämmelserna i internationell rätt, inklusive förebyggande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling”

 Läs rapporten i sin helhet här:

Kommentarer är stängda.