Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Kriminalvård”

Vad innebär det egentligen att vara fri?

Andy West: The life inside: a memoire of prison, family and philosophy. Picador, 2022. ”Det er en kold tid som vi lever i” sjöng Kim Larsen. Det gäller inte minst för kriminalpolitiken. Fatta mig rätt – det krävs resurser och särskilda insatser för att kunna hantera den ökande gängkriminaliteten. Samtidigt är det något…

Möte med chefen för Anstalt-Häkte-Frivård

Möte med Avdelningsdirektör och chef för Anstalt-Häkte-Frivård Susanne Wedin Ett sammanfattande referat Kriminalvårdens kamratförening har arrangerat ett zoom-möte med Susanne Wedin på Kriminalvårdens huvudkontor. Det blev tretton kamrater som deltog. Vi ställde frågor och fick svar. Du har arbetat många år i kriminalvården. Hur se du på Kriminalvårdens utveckling under…

Kriminalpolitik

Anmälan av boken Kriminalpolitik. Brott och straff i Sverige sedan 1965. Andra upplagan. Norstedts Juridik. Författare Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi. Birgitta Göransson har läst. I boken presenteras kriminalpolitikens förändring i förhållande till brottslighetens utveckling. Även om gängrelaterade skjutningar dominerar debatten sedan mitten av 2010-talet, har i ett litet…

Det allmänna rättsmedvetandet – vad är det?

I en över 800-sidig bok, Fra Retsfølelse til Retsfornuft, sammanfattar kriminologiprofessorn Flemming Balvig sin forskning om det allmänna rättsmedvetandet i Danmark och Norden. Här visas hur det allmänna rättsmedvetandet kommit att få en alltmer framträdande roll i kriminalpolitiken, och att det därför har blivit allt viktigare att undersöka människors syn…

Ett samhällsperspektiv på brottslighet

Kriminalvårdens forsknings- och utvärderingsenhet har genomfört studien ”Ett samhällsperspektiv på brottslighet – studie med fokus på migration”. En av författarna, Maria Danielsson, sammanfattar här rapporten. Kriminalvårdens kunskapsinhämtning fokuserar ofta på individuella drivkrafter bakom olika brott. Här kompletteras individperspektivet genom att fördjupa förståelsen för brottslighetens samhälleliga förklaringar, där migration är särskilt fokus…

Prognos med katastrofal osäkerhet

Kriminalvården publicerade prognos nr 3 för plats- och resursutvecklingen för bl. a. anstalter  den 29 juli 2022.  Pelle Granström, Tidskrift för Kriminalvård har läst prognosen. Prognostisering av beläggning inom svensk kriminalvård har genom åren alltid framstått som ett äventyr när det kommer till kraven på precision och reliabilitet. Att det…

Kartläggning av unga i häkte

Forskningsenheten i Kriminalvården har kartlagt samtliga barn och ungdomar som satt häktade under 2020-2021 KARTLÄGGNING AV HÄKTADEBARN OCH UNGDOMAR I SVERIGE2019–2020 Från rapporten: Sammanfattning I Sverige häktas årligen i genomsnitt 1 200 personer under 21 år. Häktningen görs under tiden som brottetutreds för att förundersökning och rättegång ska kunna genomföras…

Platssituationen i Kriminalvårdens anstalter

Sedan några år råder svår platsbrist i våra anstalter. Ävenså i våra häkten, men här koncentreras bilden främst till anstalternas situation. Det är inte första gången Kriminalvården genomlider en period av hög beläggning. Den senaste inträffade under mitten av 00-talet, då snabba och resoluta beslut krävdes för att hantera situationen.…

Kenya: Utbildning i gynnsam jordmån

I en tredje artikel berättar här kriminalvårdschefen Stefan Eriksson om kriminalvårdens insatser i Kenya. Den för nobelpriset i litteratur ständigt favorittippade kenyanske författaren, Ngũgĩ wa Thiong’o, har i en av sina essäer pekat på att det är direkt nödvändigt med utbildning för att utvecklas. Utbildning är en av grundstenarna avseende…