Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
En fråga som i högsta grad handlar om dem själva

Vad innebär det egentligen att vara fri?

Andy West: The life inside: a memoire of prison, family and philosophy. Picador, 2022.

Det er en kold tid som vi lever i” sjöng Kim Larsen. Det gäller inte minst för kriminalpolitiken. Fatta mig rätt – det krävs resurser och särskilda insatser för att kunna hantera den ökande gängkriminaliteten. Samtidigt är det något sorgligt att vi i dagens Sverige bygger flera nya fängelser. De behövs som sagt, men någonstans bör detta också ses som ett misslyckande i samhällsbygget.

William Bülow O’Nils forskare, fil. dr, Uppsala universitet skriver om The Life Inside.Den offentliga debatten saknar en diskussion om vad fängelser gör med människor. Vad händer med en person, hennes tankar och känslor, när hon sitter frihetsberövad? Vem blir man om man tillbringar sitt liv innanför murarna, inrutat efter strikta krav och rutiner? Och vad händer med vederbörandes familj? Hennes barn eller syskon? Föräldrar?


Svaren på dessa frågor är nog lika många som det finns fångar. Men ett antal svar hittar vi i filosofen Andy Wests högst personliga bok The Life Inside: a memoire of prison, family and philosophy (Picador 2022). Boken, som fått betydande uppmärksamhet i författarens hemland England, handlar dels om Wests erfarenhet av att undervisa i filosofi för intagna på ett högsäkerhetsfängelse i Storbritannien, dels hur det är att växa upp med vetskapen om att nära släktingar sitter i fängelse. Wests far (som han aldrig haft någon nära relation till), hans morbror och hans äldre bror har nämligen alla avtjänat fängelsestraff. Kanske är det därför som han själv också hamnar där till slut, om än i en helt annan roll än hans släktingar.

Vad innebär det egentligen att vara fri?


I sina lektioner avhandlar West och hans elever tillsammans flera centrala frågor inom filosofin.
Vad innebär det egentligen att vara fri? Är det alltid önskvärt att man känner skuld? Har vi en fri vilja eller handlar allt här i livet bara om att ha tur eller otur? Vad innebär det egentligen att vara lycklig? Och vad är sanning?

Det är inte sällan jag finner deras diskussioner kring dessa frågor mer angelägna och intressanta än dem man ibland får ta del av vid filosofiseminarier i mer akademiska miljöer. Som läsare får jag en känsla av att filosofi är mer på allvar för de intagna i Wests klassrum än vad den ibland tycks vara för flera aktiva filosofer inom min egen disciplin. Det märks inte minst när West och hans studenter diskuterar frågan om vad det innebär att vara fri. För vem är egentligen mer fri: Odysseus, som själv valt att binda sig vid masten, eller hans besättning som har proppat öronen fulla med vax för att inte behöva höra och känna lockelsen av sirenernas sång? Eller är det besättningsmannen som struntar i vaxet och istället går överbord, och på så vis lever ut sina begär? Och vad säger egentligen denna berättelse om vad frihet egentligen är? För fångarna i Wests klassrum är det inte frågan om en rent semantisk gåta. Det är en fråga som i högsta grad handlar om dem själva, deras livssituation och deras tidigare agerande i livet.

Nu finns inte Wests bok på svenska, vilket är synd. Men man kan hoppas att någon snart ser till att den gör det. För det vore inte fel om böcker som den här också lästes av dem som idag engagerar sig i kriminal- och socialpolitiska frågor. 

William Bülow O’Nils

Forskare vid Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), Uppsala universitet

Kommentarer är stängda.