Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Tidskrift för KRIMINALVÅRD

Att få en andra chans

När mina barn var barn hade jag inte accepterat att deras förskollärare, lärare eller fotbollstränare var pedofil. Inte heller hade jag kunnat tänka mig att för egen del anställa en person som var dömd för allvarlig brottslighet. Men var går gränsen? Ska ingen få en andra chans? Ingen förälder skulle…

Kenya: Utbildning i gynnsam jordmån

I en tredje artikel berättar här kriminalvårdschefen Stefan Eriksson om kriminalvårdens insatser i Kenya. Den för nobelpriset i litteratur ständigt favorittippade kenyanske författaren, Ngũgĩ wa Thiong’o, har i en av sina essäer pekat på att det är direkt nödvändigt med utbildning för att utvecklas. Utbildning är en av grundstenarna avseende…

Om hårdare tag

Det som pågår i dag är en polarisering mellan en liten grupp i samhället och en stor grupp – mellan kriminella och icke-kriminella. Det handlar i debatten om att stöta ut och låsa in de kriminella i fängelser, i vad som förefaller en enkel lösning på problemet med aggressiv kriminalitet. …

En ny socialtjänstlag

SOU 2020:47 Regeringens särskilda utredare Margareta Winberg har presenterat huvuddragen i socialtjänstutredning SOU 2020:47, förslaget till ny socialtjänstlag, vid ett seminarium anordnat av Forsa forskningsenhet.Martin Börjesson, docent och prefekt vid Ersta Sköndal, Bräcke högskola och professor Kerstin Svensson vid Institutionen för socialt arbete, Lunds universitet, har reflekterat och granskat förslaget…

Vad händer efter fängelset?

De fem stadierna in i samhället Hårdare straff ett standardsvar när politiker och allmänhet debatterar hur brott och straff ska hanteras. På samma sätt finns standardsvar när det handlar om hur kriminalvårdens ska arbeta med de dömda. Det svaret finns, utöver säkerhetsaspekter, oftast i färdigpaketerade program, gärna utvecklade i något…

”Med handskar och halsduk kan du gömma dina ateistiska tatueringar”.

Om rättsosäkerhet och konventionsbrott i svenska asylärenden. I denna artikel ger Jan Stattin exempel på rättsosäkerheten i asylärenden hämtade ur den nyligen publicerade boken Den Onödiga Flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021. Civilsamhällets vitbok med fakta och berättelser över den förda migrationspolitiken sedan 2015. Jan Stattin medverkar och ingår…

Tillbakablick och utblick

När man lyssnar till den kriminalpolitiska debatten idag blir man lite beklämd. Var finns referenserna till de senaste årens forskning? Var finns lyhördheten för vardagens problem i barnens och ungdomens verklighet? Jag går då tillbaka till en artikel som skrevs om Richard E. Tremblay, 2017 års vinnare av Stockholmspriset i…