Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Riksförbundet för Fältarbetare

Föreläsning om att förebygga gängbildning

Under kategorin ”TfK Talks” kan du här följa en föreläsning om att förebygga gängbildning.

Framväxten av och påverkan från gängen tillhör idag de allra mest brännande kriminalpolitiska frågorna.

De olika politiska partierna befinner sig i en kapplöpning i att presentera den ena repressiva åtgärden efter den andra, där de föregående förslagen ständigt måste överträffas i slagstyrka och hårdförhet.
Gängmedlemmarna själva tonar fram som samhällets fiender nummer ett och deras handlingar beskrivs sällan mer ingående än som ett utslag en inre aggressivitet, hämndbegär, en våldsam gängkultur eller kamp om narkotikamarknaden.
Vad som saknas är ofta frågan om vad gänganslutningen kan vara ett svar på och även vad som händer med dessa förhoppningar inom gänget.

Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitet och även medlem av redaktionsrådet för Tidskrift för Kriminalvård, resonerar kring dessa ofta förbisedda frågor.

Ett av budskapen handlar om att om samhället ska kunna agera på ett genomtänkt sätt för att minska gängrekryteringen och mot gängens påverkan måste vi också söka svar på hur det kommer sig att unga människor kan söka sig till gäng och vad de hoppas att finna där.
Vi kommer då att finna att gänget kan svarar an mot grundläggande existentiella behov, att gängmedlemmar inte är några monster men också att deras förhoppningar om gemenskap och framgång i många fall grusas väl inne gänget.
Att förebygga gänganslutning handlar därför om att skapa så goda uppväxtmiljöer att unga människor inte tvingas söka bortanför de ordinarie sammanhangen för att se en framtid, och för att bryta gängens påverkan handlar det om att tillvarata och förstärka det som gör gängtillvaron i så många fall till en mycket svår livssituation.

Här kan du följa Torbjörn Forkbys föreläsning inför Riksförbundet För Fältarbetare 2021.

Riksförbundet för Fältarbetare

Till föreläsningen i tre delar som följer på varandra.

Kommentarer är stängda.