Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Icke-bestraffande svar på brott är mycket ofta det bästa sättet att uppnå social återintegrering av gärningsmannen och allmän säkerhet

Ur FNs handbok i strategier att minska överbeläggning i fängelser 2013

UNODC (United Nations Office on Drugs) handbok om hur överbeläggningen i fängelser kan reduceras har lästs av Thomas Ekbom.

När allmänheten får tillräcklig information om vem som är fängslad konsekvenserna av fängelse och vilka alternativen är, tillsammans med statistiska data och forskningsresultat som visar att icke-bestraffande svar på brott mycket ofta är det bästa sättet att uppnå den sociala återintegrering av gärningsmannen och allmän säkerhet, liksom kostnaderna för fängelse i förhållande till kostnader för alternativ, utbildning och social välfärd, kommer det sannolikt att finnas mer förståelse och stöd för initiativ för att minska användningen av fängelse. 

På samma sätt behöver allmänheten ha korrekt information om trenderna i straffmätningen för att förstå att deras uppfattning att domstolar är för mjuka i brottslighet oftast inte är motiverade. 

Tillgången till tillförlitliga data och forskning är en viktig grund för argument för att komma till rätta med överbeläggning i fängelse, inklusive för att påvisa kopplingarna mellan social orättvisa och fängelse, fängelse och höga frekvenser av återfall, icke-frihetsberövande åtgärder och bättre chanser till social återanpassning.

Media har en nyckelroll att spela för att informera allmänheten och bilda opinion. Därför måste strategierna för att utveckla en bättre informerad allmänhet inbegripa samarbete med media. Sådant samarbete kan etableras av utvalda företrädare för media, som regelbundet kan förses med data och forskningsresultat som rör ämnen som rör reformer av straffrättsliga frågor. Sensationell och felaktig bevakning av brott och fängelse i media kan ifrågasättas endast om adekvat och tillförlitlig data finns tillgänglig för att stödja motargument.

Statliga forskningsorgan (Brottsförebyggande Rådet) spelar en nyckelroll när det gäller att förse media med korrekt information. I vissa länder publicerar nationella organ detaljerad årlig statistik om brott och straff, som också görs tillgänglig på internet. 

Andra användbara sätt kan vara att utse pressansvariga, förbättra tillgången för media till statistiker och akademiker och använda ny teknik för att kommunicera statistisk information till pressen.

Att öka allmänhetens medvetenhet måste vara en pågående aktivitet. Det kräver energi och uthållighet. Omedelbara resultat är inte alltid mätbara, men kommer att märkas i minskningen av allmänhetens motstånd när nya åtgärder införs för att minska antalet fångar.

Regeringen anmodas att läsa handboken trots att den har några år på nacken.

Kommentarer är stängda.