Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kritisk internrapport: Hierarkisk styrning inom Kriminalvården hämmar utveckling


Publikt, som ges ut av fackförbundet ST skriver om en rapport från Kriminalvårdens internrevision. (Till artikeln)

En nyligen publicerad rapport från Kriminalvårdens internrevision belyser en starkt hierarkisk styrmetod inom organisationen, som kritiserats för att motarbeta kommunikation och innovationspotential. Den nuvarande arbetskulturen beskrivs som ”tyst och oattraktiv”.

Rapporten påpekar att Kriminalvårdens organisationsstruktur förändrades till en mer toppstyrd modell runt 2015. Det var då som tidigare generaldirektören, Nils Öberg, anställde konsultföretaget Enhancer som föreslog en styrningsmetod framtagen av den kanadensiska psykologen Elliott Jaques för industriella miljöer. Denna metodik föreskriver att underordnade anställda ska agera strikt rutinmässigt och bara rapportera uppåt, undvika överflödig information och kommunikation.

Internrevisionen kommenterade: ”Det finns tecken på att information behandlas som om den var högsta hemlighet, även om det bara gäller daglig drift i en offentlig förvaltning.” Trots att inget officiellt beslut fattats, har denna metod influerat Kriminalvårdens arbetskultur, med implementering av en ny hierarkisk nivå och utbildning av chefer enligt denna filosofi.

Enligt rapporten har konsekvenserna av detta val varit övervägande negativa, inklusive brist på tillit, kommunikation och hinder för innovation. Rebecca Carlsson, chef för internrevisionen, nämnde att denna uppdelning av anställda i stränga hierarkier har stävjat kreativitet. Hon nämnde också att medarbetare som uttryckt kritik har upplevt repressalier, vilket resulterar i en kultur av tystnad och rädsla för repressalier.

Carlsson tillade dock att kritiken inte riktas mot hela organisationen och att påverkan av Jaques’ filosofi har minskat med tiden när nya chefer har anslutit sig till och lämnat organisationen.

Joachim Danielsson, ST:s avdelningsordförande på Kriminalvården, instämde med kritiken. Han nämnde att han uttryckt oro redan när filosofin introducerades 2015. Danielsson betonade skadorna som den stränga modellen orsakat, inklusive svårigheter att prognostisera befolkning och rekrytera personal.

Martin Holmgren, Kriminalvårdens generaldirektör sedan 2020, har dock beslutat att flytta organisationen mot en mer tillitsbaserad styrning, baserad på principer av öppenhet och samarbete.

Tidigare generaldirektör Nils Öberg försvarade sitt beslut att implementera denna styrningsmodell, men medgav att det alltid finns rum för förbättringar när det gäller att upprätthålla en sund organisationskultur.

————————————

Kommentarer är stängda.