Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Kriminalvård”

12-stegsbehandlingen räddade mitt liv!

På sociala medier har det kommit uppgifter om att kriminalvården planerar att upphöra med det nationella 12-stegsprogrammet.Här förmedlas några vittnesmål från intagna som genomgått detta program på anstalt.   Med anledning av ryktet har 71 vittnesmål inkommit.Nedan finns 23 av dessa med godkännande att publiceras i Tidskrift för Kriminalvård. Några…

Spela hela filmen!

Kriminalvården avvecklar all 12-stegsbehandling. Det gör mig både ledsen och förbannad skriver Pia Van de Meulebrouck tidigare nationell samordnare för 12-stegsprogrammet inom kriminalvården. I en annan artikel berättar 23 intagna vad 12-stegsprogrammet har betytt för fortsatta livet. Något officiellt beslut har ännu inte meddelats varför skälen till beslutet inte kan…

Ingen vill sitta med Svarte Petter eller konsten att reducera unga till vuxna

Ungas kriminalitet har genomgående varit ett hett debattämne genom seklerna. Den alarmerande gängbrottsligheten som grasserar har nu givit den svenska debatten ny näring.Pelle Granström skriver här att reducera ungdomar till vuxna och därmed lämna ett synsätt att unga brottslingar ska särbehandlas i straffrättslig synvinkel.  Ungdomsreduktionen Den s k ungdomsrabatten är…

Förslag till reform av villkorlig frigivning

Del 1. Bakgrund En f.d. livstidsdömd ger sin syn på hur villkorlig frigivning bör reformeras. Förslaget bygger på en tankeväckande exposé över strafftänkandet under åren. Den text som här följer kan upplevas provocerande av somliga, enbart av det skälet att innehållet inte överensstämmer med samtida kriminalpolitiska och ideologiska strömningar, inte…

Förslag till reform av villkorlig frigivning, del 2

Del 2. Förslag Genom vårt arbete på ett solidariskt samhälle med en bättre och rättsvisare fördelning av inkomster, bostäder, utbildning, arbetsmiljö och kultur vill vi också bota brister i miljöer och i övrigt förebygga de risker för social missanpassning som utgör en grogrund för kriminalitet” (Prop.1975/76:100) (1). Så formulerade socialdemokratiska…

Brottsutveckling och fängelse

Den kriminalpolitiska debatten i Sverige handlar i allt väsentligt om mer fängelse. Brottsligheten ska minskas genom att uppklarningen ökar så att fler kan dömas till fängelse på längre tider. Fängelse berättigas i debatten genom allmän och individuell avskräckning, behandling eller inkapacitering. Som stöd för dessa effekter hänvisas till forskning, praktisk…

Nedlagt kloster, nedlagt framtidshopp?

För två år stängdes Klosterverksamheten vid Kumlaanstalten ned och ett år senare drabbade samma öde Klostret vid Skänningeanstalten. Skälet uppgavs i båda fallen vara platsbrist – det är överfullt på Sveriges anstalter och Kriminalvården letar med ljus och lykta letar efter utrymme att placera de fängelsedömda. Från Kriminalvårdens håll har…

”Har man dömts till 10 månaders fängelse ska man också sitta 10 månader bakom lås och bom”

Frågan om villkorlig frigivning I den allmänna kriminalpolitiska debatten dyker frågan om villkorlig frigivning upp med jämna mellanrum. Debattörer som gör sig till tolk för det allmänna rättsmedvetandet hävdar att all form av villkorlig frigivning är en märklig konstruktion som bör slopas. Inte sällan antyds det också att villkorlig frigivning…

Är det media som styr kriminalpolitiken?

Birgitta Göransson, ledamot i TfKs redaktionsråd, skriver här om att bygga broar mellan utsatta områden och välmående stadsdelar samtidigt som kraftfulla åtgärder vidtas för att gripa gärningsmän och skydda befolkningen i utsatta områden där både de flesta gärningsmän och offer bor. För några år sedan gjorde TfK en kartläggning av…