Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Övervakning med elektronisk kontroll är framtiden!

Fotbojan är framtiden!

Nästa generations fotbojor som Kriminalvården nu inför har kompletterats med ny teknik skriver här Fredrik Wilhelmsson som har arbetat 10 år som systemförvaltningschef på Kriminalvårdens Huvudkontor i Norrköping.

Ny teknik ger nya möjligheter.


De nya tekniken har förutom att fungera som en traditionell fotboja också kompletterats med GPS (Global Positioning System) teknik.

Svensk Kriminalvård har i snart tre decennier haft intensivövervakning med elektronisk kontroll, eller som jag väljer att kalla det framöver fotboja, som ett alternativ till institutionsvård, dvs traditionella fängelser. Fotbojorna har under åren fungerat alldeles utmärkt och har en låg grad av misskötsamhet. Det är ett betydligt mer humant sätt att verkställa straff än traditionella fängelser. Respekten för den enskildes integritet kan tillvaratas bättre och risken för prisonisering och stigmatisering av den dömde minskar.
Kort sagt ett koncept som är mycket bra. 

Kriminalvården har också genom åren utökat möjligheterna till avtjänande av fängelsestraff genom fotboja från att vara mycket korta straff till idag ända upp till sex månader. Möjligheten att i slutet på längre fängelsestraff kunna avtjäna sista delen i hemmet med fotboja har också tillkommit, så kallad utslussning, samt även vid permissioner. 

När det gäller tekniken för fotbojor så har det utrustningsmässigt länge stått ganska still. Själva fotbojorna har blivit något mindre och lättare genom åren. Lite tåligare och med längre batteritid men samma teknik i botten att fotbojan kommunicerar med en hemenhet, Home Monitoring Unit (HMU) som sedan genom traditionell telefonlinje eller med mobilabonnemang för informationen vidare till en central server är den samma. Det har varit ett stabilt system men nackdelen är framförallt att det inte funnits någon övervakning när klienten är utanför hemmet, tex på väg till sysselsättningen för dagen. Övervakningen på sysselsättningsstället har kunnat vara ytterligare en HMU men begränsningen är då att räckvidden är runt 50 meter. För att det ska fungera måste klienten vara hyggligt stationär i sitt arbete eller sysselsättning. Möjligheten är annars att förlita sig på en förman eller chef som kan rapportera misskötsamhet. 

Ny teknik med nya möjligheter

Nästa generations fotbojor som Kriminalvården nu inför har kompletterats med ny teknik. Ny teknik ger också nya möjligheter. De nya tekniken är att förutom att fungera som en traditionell fotboja med en HMU så har dessa fotbojor också kompletterats med GPS (Global Positioning System) teknik. GPS-tekniken bygger på att det finns en mottagare i fotbojan som tar emot satellitsignaler och räknar om dem till en position. I praktiken betyder detta att Kriminalvården kan få en position på klienten överallt så länge klienten är ute i det fria, GPS har en begränsning i positioneringen inomhus. 

GPS-tekniken drar en hel del batteri och för att slippa krångliga laddbekymmer varje dygn så har leverantörerna valt en teknik där själva bojan som sitter runt fotleden bara har teknik för att visa att den sitter kvar som den ska och att den inte är bruten. Fotbojan kommunicerar, vanligtvis, med en smartphone där själva positioneringen och kommunikationen görs. Är smartphonen och fotbojan för långt från varandra, ca 15 meter så går det ett larm. 

Högre säkerhet i övervakningen

Den nya tekniken öppnar för nya möjligheter av övervakning. Det är möjligt att i systemen lägga in kartbilder och sedan lägga zoner, antingen där klienten ska befinna sig vid en viss tidpunkt/ period eller där klienten inte får befinna sig. De nya tekniken leder till en högre grad av säkerhet i övervakningen. Jag menar att Kriminalvården ska använda detta för att vara offensiva. Vi ska se det som en möjlighet att kunna bevilja permissioner och utsluss för de klienter som vi idag nekar på grund av att vi inte känner oss riktigt säkra. Övervakningen är inte bara en möjlighet för Kriminalvården att på ett säkert sätt kunna verkställa straff under friare former utan även ett stöd för den enskilde klienten. Vet man att man är övervakad och en överträdelse medför en konsekvens så ökar också benägenheten att sköta sig. 

Den nya tekniken ger Kriminalvården möjlighet att kunna göra mjukare övergångar vid tex en övergång till permissioner på egen hand. Tekniken kan täcka ett behov eller ge en möjlighet mellan bevakad permission och permission på egen hand dels genom att tillgodose Kriminalvårdens behov av kontroll men också som stöd för den enskilde klienten och en motivator att sköta en permission. 

Kriminalvården ska vara försiktiga med att bara öka övervakningen av de som redan idag får möjlighet till fotboja. Det ska istället ses som en möjlighet att på ett säkert sätt öka möjligheterna till Kriminalvård under friare former för fler klienter. 

Frivårdens App ”Utsikt” kan användas

Med de nya fotbojorna kommer att det finns en smartphone. När jag var projektägare för ny fotboja så var det viktigt för mig att den skulle ha en skärm och ett öppet operativsystem. Det ger Kriminalvården fördelen att telefonen kan användas till annat än bara vara en fotbojepryl. Vi kan installera frivårdens app ”Utsikt” men vi kan också använda den för kommunikation med klienten över video såsom Skype, Zoom eller andra kommersiella produkter. Vi kan öka övervakningen för de som behöver men framförallt öka stödet för den enskilde klienten. Möjligheterna att i framtiden utveckla egna appar är inte begränsad. Varför inte knyta ihop Intagnas IT (InIT) med telefonen. Då kan klienten ha med sig allt sitt skolarbete, cv, jobbansökningar osv som han gjorde under sin tid i fängelse direkt i telefonen. 

Säker alkoholmätning

Den nya generationen av fotbojor kan också kombineras med alkoholmätare. Den vanligaste lösningen är att telefonen fotograferar klienten när denne blåser och därmed säkert identifierar att det är just den här klienten som gör utandningsprov. Kriminalvården får därmed större kontroll över vad som händer under en utevistelse men det är naturligtvis också ett stöd för klienten. När klienten ska blåsa kan läggas som slumpmässighet i systemet. 

Med en Kriminalvård som har goda kunskaper och teknik för övervakning av personer i frihet ges också möjligheterna till nya verkställighetsformer som är mindre ingripande än vad vi har idag.

Lagstiftaren kan vara kreativ. Endast fantasin sätter gränserna.

Ny teknik ger också andra nya möjligheter som ligger hos lagstiftaren. Med en Kriminalvård som har goda kunskaper och teknik för övervakning av personer i frihet ges också möjligheterna till nya verkställighetsformer som är mindre ingripande än vad vi har idag. Jag tänker närmast på möjligheterna att kunna minska antalet häktningar. Inte för de som är misstänkta för de värsta brotten men för de som är misstänkta för mindre allvarlig brottslighet och som idag blir häktade. 

Det går att lägga in restriktioner för vissa platser under vissa tider

Man kan tänka sig restriktioner i rörelsefriheten inom vissa områden eller vissa tider, tex helger och nyttja detta istället för att häkte men det är som sagt en lagstiftningsfråga. 

Tekniken och kunskapen för att hantera finns. 

Fredrik Wilhelmsson
Systemförvaltningschef under 10 år på kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping

Kommentarer är stängda.