Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Journalen följer klientens väg genom kriminalvården

Rapport från sjukavdelningen på anstalten Skenäs

Sjuksköterskan Kerstin Müllner på anstalten Skenäs ger här en liten inblick i det administrativa arbetet på anstaltens sjukavdelning.

Sjuksköterskorna inom Kriminalvården skriver journal i ett system som heter PMO. Det är bara sjuksköterskor och läkare, som arbetar inom Kriminalvården, som kan läsa det som står i PMO.  Kriminalvårdspersonal i övrigt kan inte läsa klienternas journal.

Klienten får skriva på ett samtyckepapper om sjuksköterskan får delge övrig personal sådan information som hon tycker är nödvändig för att tillgodose klienten en god omvårdnad.

Samtyckepapperet gäller även om ssk (sjuksköterska) behöver ta kontakt med VC (vårdcentral) eller något lasarett för att få info om klients medicinering eller annan info om t.ex sjukdomar eller operationer som gjorts.

Dagen börjar med att ssk loggar in sig i PMO, KVR och sin mail.

I KVR (kriminalvårdsregistret) kan man se om det kommit någon ny klient till anstalten.

Ssk träffar alla nya klienter och gör en initial hälsoundersökning. Om klienten kommer med Kriminalvårdens transportenhet från en annan anstalt eller häkte så kan en initial hälsoundersökning redan vara gjord. Då ett uppföljningssamtal. Detta innebär att man först läser överrapporteringen från ssk på den anstalt eller häkte som klienten kommer ifrån och som ska stå i PMO. Det står vad som är aktuellt om klienten, som sjukdomar mediciner, planerade undersökningar eller prover eller om klienten är vaccinerad mot Hepatit eller Covid, samt om läkaren skrivit någon remiss som man väntar svar på. Även om det finns något suicidalt så ska det framgå i överrapporteringen. 

Smittscreening för Hepatit A, B, C, HIV, Chlamydia och Gonorré

När man sedan träffar klienten så frågar man klienten om han tackat ja till prover eller om han vill att prover ska tas. Ibland kan det stå att de tackat nej till prover men klienten säger att han inte blivit tillfrågad. Om klienten är under 40 år så tas bara ett blodprov för smittscreening av Hepatit A, B, C eller HIV. Han kan även få lämna ett urinprov för att se att han inte har någon sexuellt överförd smitta som Chlamydia eller Gonorré.

Om tester visar att klienten saknar skydd mot Hepatit A och B erbjuds vaccination. För fullständigt skydd krävs tre vaccinationer. Den första följs av den andra efter en månad och den tredje ges sex månader efter den första.

Om en klient har Hepatit C måste vår läkare göra en anmälan till Smittskyddet om han inte haft sin Hepatit C sedan tidigare. Förr i tiden fick bara de klienter med nyupptäckt Hepatit C behandling. Idag erbjuds klienter behandling även om de haft sin Hepatit sedan de kanske var 15 år gamla. Det är infektionsmottagningen på lasarettet i Norrköping som står för behandlingen.

Om klienten är 40 år eller äldre så tas, utöver smittscreening, leverprov och glukosprov för att se att han inte har diabetes, TSH (sköldkörtelprov) och prov på blodfetter (kolesterol).

Om klient fått med sig mediciner i Apodos (medicinpåpsar som Apoteket packar och försluter) så kanske den bara räcker någon dag. Alla anstalter och häkten har inte samma brytningsdagar för när nya dospåsar kommer. Då måste ssk dela en Dosett med mediciner tills nästa Apodosrulle kommer. 

När en klient anländer hemifrån för att avtjäna ett väntat straff ska ett inledande hälsosamtal genomföras. Syftet med detta samtal är att kartlägga eventuella sjukdomar, psykiska diagnoser, pågående medicinering samt ärftlig risk för diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar eller alkoholproblem. Om klienten anger att han har ADHD och tar medicin för detta, men inte har med sig sin medicin, behöver man undersöka vem som ansvarar för hans medicinering. Det kan vara så att han självmedicinerar och inte längre får medicin utskriven av exempelvis psykiatrin. Eller att han uppger att han har ADHD men aldrig har påbörjat någon medicinering. I sådana fall bör ADHD-utredningen hämtas in, och vår psykiatriker, som besöker Häktet i Norrköping var tredje vecka, gör en bedömning. Beslutet om att sätta igång ADHD-medicinering bör tas med hänsyn till klientens strafflängd.

Tidigare fick klienter från A Kolmården och A Skenäs åka in till Häktet och träffa psykiater. Idag får klienterna på anstalten istället prata med psykiatern via telefon. Om han sätts in på ADHD-medicin så ska ett blodtryck tas varje vecka tills nästa gång psykiatern kommer, tre veckor senare. Om klient mått bra men vill ha ökad dos så kan det sättas in efter tre veckor av vår psykiater.

Nytt på anstalten och häktet i Norrköping är att det har anställts en psykolog som ssk kan boka till dem som de tycker kan ha behov av att prata med en psykolog. Psykologen finns varje dag på anstalten Skenäs utom onsdagar då hon är på Häktet i Norrköping.

I det så kallade ankomstsamtalet frågas klienten hur hans sociala situation ser ut om boende, familj, egna barn, arbete, utbildning och ekonomisk ersättning om han är arbetslös. 

Det görs även en suicidbedömning. 

Info ges om egenvård som innebär att de kan hämta vissa mediciner hos personalen, som Alvedon, Ipren, allergitabletter, bisolvon (vid slemmig hosta) samt vissa milda kortisonsalvor. Om de frågar personalen efter någon medicin som inte finns så ombeds de skriva en anhållan till sjukvården.

Läkare besöker anstalten en gång varje vecka. En ssk bedömer först om det är nödvändigt att träffa läkare eller om ssk kan hjälpa klienten.

Tidigare gjordes screening för turberkulos. Detta har av okänd anledning tagits bort helt nyligen.

Det finns många anledningar att skriva en anhållan

Klienterna skriver anhållan till sjukvården av olika anledningar. Det kan vara att de ska på permission några dagar och behöver få med mediciner för de dagar de har permission. Om de har alkoholproblem så måste de ta Antabus två dagar före permission och på permissionsdagens morgon. Vår läkare ordinerar Antabus efter det att vi tagit leverprover så det är ok att ta Antabus. När en klient har ont någonstans så skriver de en anhållan eller om de vill prata om sin medicin. Vid sömnproblem eller ångest skrivs anhållan till sjukvården. Mediciner som ssk har generell ordination på att sätta in är inte beroendeframkallande. Om en klient är påverkad av droger eller alkohol när han kommer till anstalten så kan det behövas sättas in ett nedtrappningsschema på någon beroendeframkallande medicin så han inte får svår abstinens. Denna medicin ordineras av vår psykiatriker via telefonen efter att ssk gjort vissa kontroller. Medicinen trappas sedan ut olika fort beroende på hur mycket droger och under hur lång tid klienten har tagit dessa droger.

När klienten friges så sätts alla mediciner ut. Klient får med en extra ”muckrulle” med mediciner så han har för 14 dagar. Han får sedan själv ta kontakt med sin VC för fortsatt medicinering via Apodos.

Om psykiatrikern satt in medicin för ADHD så skriver han en remiss till psykiatrin minst tre veckor innan en klient friges så att psykiatrin hinner kalla klienten för fortsatt medicinering. Klient får även med medicin för ADHD för 14 dagar när han muckar.

Varje morgon är det morgonmöte med några från personalen och ssk. Då ges info om det kommer någon ny klient eller om någon klient ska friges eller byta anstalt. Denna info kan även ges till ssk via mail.

När en klient ska förflyttas så skrivs en överrapportering till ssk på den nya anstalten. Mediciner sätts inte ut. Det är ssk på den nya anstalten som måste skriva in i PMO att klient har bytt till deras anstalt för att dosapoteket ska få info så medicinerna skickas till rätt anstalt. 

Ssk på Skenäs måste dock se till att klienten får med sina mediciner samt journaler om detta finns samt påskrivet samtyckepapper till den nya anstalten.

Om vår läkare tycker att en klient är i behov av sjukgymnastik så kan han skriva en remiss till VC Vikbolandet i Östra Husby. Ssk får sedan en kallelse dit när klient får komma. Klientens handläggare meddelas tiden så de kan ordna med transport.

Det här är var en glimt av det administrativa arbetet på anstaltens sjukvårdsavdelning.

Den fantastiska mötet med alla livsöden som en sjuksköterska får är en helt annan artikel.

Kerstin Müllner

Sjuksköterska

Kommentarer är stängda.