Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Rapporter”

Kritisk internrapport: Hierarkisk styrning inom Kriminalvården hämmar utveckling

Publikt, som ges ut av fackförbundet ST skriver om en rapport från Kriminalvårdens internrevision. (Till artikeln) En nyligen publicerad rapport från Kriminalvårdens internrevision belyser en starkt hierarkisk styrmetod inom organisationen, som kritiserats för att motarbeta kommunikation och innovationspotential. Den nuvarande arbetskulturen beskrivs som ”tyst och oattraktiv”. Rapporten påpekar att Kriminalvårdens…

2023:9 Tuffa tag och tillit – en ESO-rapport om utslussning, eftervård och återfall för dömda till sluten ungdomsvård

Ungdomar mellan 15 och 17 år som begår så allvarliga brott att påföljden skulle varit fängelse om individen varit myndig straffas sedan 1999 i regel med sluten ungdomsvård. Verkställigheten sker vid något av Statens institutionsstyrelses (Sis) särskilda ungdomshem. Att vara frihetsberövad är i allmänhet negativt för de unga. För att…

Psykologiska effekter av långvarig fängelsevistelse 

Thomas Ekbom har läst en artikel i tidskriften NIA (National Incarceration Association) från februari 2021 författad av Chrystal Garcia vid University of California  Citer från artikeln: SammanfattningMånga människor inser att förhållandena i fängelser ofta är omänskliga och orsakar negativa psykologiska effekter på fångar.  Studier har funnit att ångest och posttraumatiskt…

The Stockholm Criminology Symposium

Nu har symposiet startat och du kan få med information från Brottsförebyggande Rådets hemsida. bra.se På denna sida finns inspelade framföranden. Prisvinnare 2023 Beatriz Magaloni (Mexiko/USA) har tilldelats the Stockholm Prize in Criminology 2023. Genom sin forskning, främst från Mexiko och Brasilien om relationen mellan fattigdom och hur samhället styrs,…

Psykologin i Kriminalvården

Thomas Ekbom bad Katarina Wicksell, Kriminalvårdens samordnare för Psykologiskt ledningsansvar vid huvudkontorets avdelning för verkställighetsinnehåll beskriva situationen i myndigheten. Hon berättade: Sedan flera år tillbaka pågår det ett arbete med att förtydliga psykologuppdragen baserat på jämlik vård, evidens, good practice och resurseffektivitet. Ett första steg var att införa en central…

Är Jeppe sjuk?

Om beroende och ansvar Vår hjärna strävar ständigt efter utveckling och anpassning till nya villkor. Med hjälp av hjärnans belöningssystem söker vi oss till sådant som ger ökad lust och minskar obehag. Tyvärr kan belöningssystemet inte skilja på vad som är bra eller dåligt för oss på sikt, och det…

Frivård i USA

Forskning från USA visar att personer med skyddstillsyn och villkorlig dom har en högre dödlighet, nämligen två till tre gånger högre än befolkningen i stort. Detta pekar starkt på att deras system för samhällsövervakning misslyckas med sin viktigaste och grundläggande funktion: att säkerställa att människor med skyddstillsyn och villkorlig frigivning…

Vad innebär det egentligen att vara fri?

Andy West: The life inside: a memoire of prison, family and philosophy. Picador, 2022. ”Det er en kold tid som vi lever i” sjöng Kim Larsen. Det gäller inte minst för kriminalpolitiken. Fatta mig rätt – det krävs resurser och särskilda insatser för att kunna hantera den ökande gängkriminaliteten. Samtidigt är det något…

Ensamkommande i väntan på ett riktigt liv

I Malmö lever många ensamkommande killar med afghanskt ursprung antingen i väntan på beslut om de får stanna eller efter att ha fått avslag. Anke Stallwitz, professor i socialpsykologi har sett att hopplösheten och sysslolösheten är anledningar för dem att söka sig till droger och annan kriminalitet. En kille, som fått…