Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Europarådets logotype

Europarådets anti-tortyrkommitté (CPT) publicerar Sverigerapport

CPT publicerade sin rapport från besöket den 18-29 januari. 

Kommittén besökte 

  • sex polisarrester (Avesta, Malmö, Stockholm – Norrmalm, Södermalm and Solna och Ystad)
  • två förvar under Migrationsverket (Åstorp and Ljungbyhed)
  • tre häkten (Helsingborg, Trelleborg och Ystad)
  • tre psykiatriska tvångsvårdsenheter (Norra Stockholm, Karsudden och Sala)

dessutom besöktes tre LVU/LSU-enheter (Bärby, Sundbo och Fagersta.

Kommitténs delegation sammanträffade också med de fyra Justitieombudsmännen och personal vid OPCAT-enheten som är knuten till JO-ämbetet under besöket.

Delegationen delgav Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson sina preliminära observationer vid besökets slut.

Rapporten kan läsas i sin helhet: https://rm.coe.int/1680a3c256

Kommittén behandlar bl.a. frågan om överbeläggning vid svenska häkten samt framför på nytt kritik mot det svenska systemet för restriktioner för häktade. Kommittén framförde krav på förändringar vid sitt besök 2015 och konstaterar att inga avgörande förändringar skett på den punkten. Kommittén begär en redovisning från Sveriges sida beträffande hur lagstiftningsarbetet på detta område fortlöper.

Europarådets anti-tortyrkommitté (CPT) riktar allvarlig kritik mot Bulgarien

Europarådets anti-tortyrkommitté (CPT) har uttalat ett s.k. Public Statement beträffande behandlingen av personer som vistas på sociala institutioner och psykiatriinstitutioner i Bulgarien. Ett Public Statement kan utfärdas när allvarliga och bestående brister finns inom de institutioner som omfattas av kommitténs mandat. Sedan kommittén startade sitt arbete, 1989, har 10 stycken Public Statements utfärdats. Det är dock första gången som sociala- och psykiatriska institutioner träffas av sådan allvarlig kritik.

Kommittén fann människor bundna till sängar under omänskliga förhållanden, liggande i sina egna sopor, bortglömda i olika anläggningar. Det offentliga uttalandet försöker rikta både den bulgariska regeringens och EU:s uppmärksamhet på de fruktansvärda förhållandena i bulgarisk psykiatri och sociala institutioner och på den omänskliga behandlingen av människor.

CPTs rapport i sin helhet finns under denna länk:  https://rm.coe.int/1680a465fa

CPTs kommentar och intervju med CPTs President 

CPTs President 

Kommentarer är stängda.