Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Kriminalpolitik”

Problematisk rapport om gängkriminaliteten

I juni 2023 meddelade polisen och regeringen att det fanns 30 000 gängkriminella i Sverige. 9 000 utpekades som aktörer i kriminella nätverk, medan 21 000 kategoriserades som medmisstänkta, dvs. avsåg personer utanför nätverken som på olika sätt och i olika grad misstänktes ha medverkat i gängkriminellas brott. Nu, i…

Fängelseexpansion utan motstycke?

När de nya fängelserna väl är byggda kommer de politiska motiven att vara bortglömda och alla kommer att fråga sig varför de egentligen byggdes. Magnus Hörnqvist, professor i kriminologi, skriver om en fängelseexpansion utan motstycke i svensk historia. De närmaste tio åren ska det byggas fängelser runt om i landet…

Kriminologernas dilemma: Att översätta vetenskap till politik

Precis som en hirdskald på 900-talet brottades med att uttrycka kristna idéer i ett hedniskt språk står dagens kriminalvetenskapliga forskare inför utmaningen att kommunicera komplexa insikter och evidensbaserade strategier till politiker vars tänkande präglas av uråldriga och repressiva synsätt på brottslighet. I boken Om tiden och vattnet skriver islänningen Andri…

Alla ska släppas ut

Alla som låses in måste förr eller senare släppas ut. Satsa på utsluss istället för allt längre inkapacitering Allt fler döms till fängelse och straffen blir allt längre. För att få plats med alla intagna har Regeringen beslutat att dubbelbeläggning ska vara normalsituation på våra fängelser och antal anstaltsplatser ska…

I en rättsstat måste barn få vara barn

Slopa vuxenrabatten och inför ungdomshusarrest med fotboja! Vårt rättssystem bör vila på vetenskaplig och humanistisk grund och ta hänsyn till hjärnans utveckling. Det finns olika utvecklingsstadier i ungdomars hjärnor som motiverar att ungdomar, för samma brott, bör dömas till mildare straff än vuxna. Hjärnans utveckling Frontalloben, som är ansvarig för…

Minskad sekretess uppväger inte riskerna med minskat förtroende för skola och socialtjänst

Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen. En ny huvudregel (SOU 2023:69) Detta är en utredning om hur sekretessen mellan myndigheter ska minskas i brottsbekämpande syfte. Det kan finnas skäl att se över sekretessbestämmelser som utgör hinder för bra samarbete mellan myndigheten. Denna utredning ger dock knappast skäl för detta då det gäller…

SocialDemokratisk vision 2023

Pamflett utan eftertanke i en etablerad mainstream-anda Socialdemokratin genomför f n en omfattande och uppdaterad samhällsanalys inom en rad områden. Analysen är tänkt att ligga till grund för S politik för 2030-talet. En arbetsgrupp presenterade i slutet av november ett dokument under rubriken ”De kriminella gängen ska knäckas och nyrekryteringen ska…

Henrik Tham i P1 Morgon

Därför bör eget bruk av cannabis avkriminaliseras Kostsam, ineffektiv och skadlig – så beskrivs Sveriges kriminalisering av narkotika för eget bruk av tre kriminologer vid Stockholms universitet som i veckan kom med en rapport om den svenska narkotikapolitiken. Lyssna på intervjun i P1 Morgon Läs mer här.

Avkriminalisera bruk av narkotika

ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, är en oberoende grupp under finansdepartementet, som ska ta fram underlag för samhällsekonomiska och finanspolitiska beslut. Gruppen vände sig i vintras till forskare vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet för att få en utvärdering av kriminalisering av bruk av narkotika i Sverige. Rapporten publicerades…