Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “TfK Talks”

Bland bröder och fiende

Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och ledamot i redaktionsrådet för Tidskrift för Kriminalvård, ger sin bild av vilka personer det är som söker sig till gängen, och varför. Samtalet ingår i UR´s serie En bok en forskare. Få kunskap om intressant forskning vid svenska universitet och högskolor.…

Lyssa på P3 Krim!

Dubbelt så många barn i häkte: ”Vi tröstar dem och låser sedan dörren” Under januari 2023 satt 38 barn i svenska häkten – dubbelt så många som ett år tidigare. Hur påverkar det barnen och de som jobbar på häktet? För ett år sedan togs straffrabatten bort för 18-20-åringar. Tanken var…

Alternativ till fängelse: TFCO (Treatment Foster Care Oregon)

Alla som är fixerade vid brottshögskolan ”Fängelset” borde lyssna på Vetenskapsradion Hälsa! Sveriges Radio skriver: TFCO är behandlingen hjälper tonåringar bort från kriminalitet – men få platser finns. TFCO är en förstärkt familjehemsplacering som är ett alternativ till att placera barn och ungdomar med allvarliga beteendeproblem på institution. Insatsen utvecklades vid…

Föreläsning om att förebygga gängbildning

Under kategorin ”TfK Talks” kan du här följa en föreläsning om att förebygga gängbildning. Framväxten av och påverkan från gängen tillhör idag de allra mest brännande kriminalpolitiska frågorna. De olika politiska partierna befinner sig i en kapplöpning i att presentera den ena repressiva åtgärden efter den andra, där de föregående…