Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Istället för att placera ungdomar på institution rekommenderas att unga ska få komma till en behandlingsfamilj

Alternativ till fängelse: TFCO (Treatment Foster Care Oregon)

Alla som är fixerade vid brottshögskolan ”Fängelset” borde lyssna på Vetenskapsradion Hälsa!

Sveriges Radio skriver:

TFCO är behandlingen hjälper tonåringar bort från kriminalitet – men få platser finns.

TFCO är en förstärkt familjehemsplacering som är ett alternativ till att placera barn och ungdomar med allvarliga beteendeproblem på institution. Insatsen utvecklades vid Oregon Social Learning Center och kallades tidigare MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care) och har använts i Sverige sedan början av 2000-talet.

Det finns särskilda behandlingsfamiljer som gör att unga kriminella inte lika lätt återfaller i brott jämfört med om de hamnar på institution.

I november 2021 gick Socialstyrelsen för första gången ut med rekommendationer om vilka insatser som kan hindra barn och unga att återfalla i brott.

En metod lyfts fram: Istället för att placera ungdomar på institution rekommenderas att unga ska få komma till en behandlingsfamilj. Där ska ett helt team av vuxna finnas till hands runt den unga. Metoden kallas Treatment Foster Care Oregon, TFCO. Den har visat sig ha effekt på att minska det som kallas normbrytande beteende, alltså kriminalitet eller destruktivt beteende.  

Lotta Höjman är biträdande chef på ett SiS-boende i Hässleholm. Där har metoden använts sedan 2005 som en utslussningsmetod, men också istället för boende på institution. På ett år ska tonåringen få så mycket hjälp att den kan återgå till ett fungerande liv med skolgång i sin vanliga familj.  

Martin Bergström, docent i socialt arbete vid Lunds universitet, menar att metoden är effektiv eftersom den riktar in sig på ett barn i taget.

De biologiska föräldrarna måste också gå i terapi en gång i veckan

Det finns ett stort vuxennätverk runtomkring den behandlande familjen. De biologiska föräldrarna måste också gå i terapi en gång i veckan. Tonåringen har en expert som den ska ringa så fort problem uppstår i skolan. Behandlingsfamiljen ska hela tiden ge ungdomen positiv återkoppling. Experterna stödjer tonåringen när det går fel.   

Men det är få utbildade i metoden i Sverige. Verksamheten växer lite grand. Men de inblandade menar att det är viktigt att expansionen sker långsamt.    

Programledare och producent är Annika Östman.

Lyssna på Vetenskapsradion

Kommentarer är stängda.