Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Brottsstatistik 2022 från BRÅ

30 mars 2023 kom det brottsstatistik från Brottsförebyggande Rådet som har uppdraget att redovisa statistik. BRÅ har publicerat den slutliga statistiken för 2022 över anmälda brott, handlagda brott samt konstaterade fall av dödligt våld. På BRÅ´s hemsida hittar du ett urval av statistiken och rapporter att ladda ner.

Dagen efter kom en artikel från TT som publicerades i dagstidningar.
Läs artikeln här och fundera på vilken rubrik du vill sätta.

Artikel från TT

Det finns många grafer och tabeller i Brå´s rapport.

Antal döda av dödligt våld

Dessa staplar visar antal döda av dödligt våld under 20 år. 2002 dödades 98 personer och 2020 dödades 124 personer. Om man vill berätta att dödandet har ökat visar man dessa staplar och alla kan själva se. Enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Brå´s studier dödades 116 personer förra året. Genom att redovisa statistik från 2002 missar man visserligen den stora nedgången av dödligt våld som skett ända sedan 1990.

Det är skillnad på antal och andelar

Det är inte helt enkelt att läsa statistik. Det första man måste tänka på är att skilja på antal och andelar.

Under de tjugo åren 2002 till 2022 har invånarantalet i Sverige ökat betydligt. Under 2000-talet har det kommit en miljon invandrare till Sverige. Att jämföra antal mellan år kan bli missvisande. Därför brukar man redovisa antal dödade per 100 000 invånare. Det ger en mer rättvisande bild.

Döda per 100 000 invånare. 1990 -2017

Ovan har Brå redovisat det dödliga våldet per 100 000 invånare och man får då en helt annan bild än om man redovisar antal offer för dödligt våld. Det dödliga våldet i Sverige har minskat under 20 år men är sedan 2014 på väg upp igen. Fortfarande är dödligt våld 2022 inte i nivå med 1990. Under 30 år har varje år omkring en av 100 000 fallit offer för dödligt våld. Som alla är medvetna om har gängvåldet ökat de senaste åren och även om det dödliga våldet ännu inte är lika högt som för 32 år sedan så är det naturligtvis många människor som dödats. Många skräms av att det dödliga våldet som med tanke på mediarapporteringen verkar vara högre än någonsin. Brottsligheten verkar skena. En del vill beskriva utvecklingen som färre brott men värre. Har det blivit värre? 1990 dödade berusade män varandra och det har 2022 ändrats till att unga män skjuter med automatvapen från en bil.
Vad är värst?

Skjutvapenvåldet har ökat. Under den senaste tioårsperioden har antalet konstaterade fall av dödligt våld där skjutvapen används ökat från 17 fall 2012 till 45 fall 2021. Där skjutvapen användes 2021 var dödsoffret en man eller pojke i 96% av fallen och 4% en kvinna eller flicka.

Glädjande är att övrigt dödligt våld har minskat och då särskilt i nära relationer.

Såhär beskrivs det dödliga våldet i BRÅ´s rapport:

När fler hunnit läsa BRÅ´s redovisningar kanske några glädjande siffror kan lyftas fram.

Att utsattheten för mängdbrott i invandrartäta Malmö har halverats under 20 år kan du läsa i en tidigare artikel i TfK där Kjell Elefalk, senior rådgivare i trygghetsfrågor, skriver:
”Att risken att utsättas för våld, stöld eller skadegörelse reducerats för individer, sannolikt i stor omfattning, är inte kommunicerat till allmänheten. Det är naturligtvis inte någon konspiration. Oförmågan i svensk offentlig debatt att redovisa dessa grundläggande fakta visar dock på det svenska samhällets svagheter och tillkortakommanden på 2000-talet.
Ansvaret delas av många.”

Till sist:

Tidskrift för Kriminalvård bad textroboten Chat GPT att förslå tio rubriker på TT´s artikel.

Här är resultatet:

  1. Siffror från Brå: 116 fall av dödligt våld i Sverige förra året
  2. Dödligt våld: Män och pojkar största offergruppen
  3. Ökning av dödligt våld med skjutvapen i Sverige
  4. Färre fall av dödligt våld i nära relation under 2022
  5. Brå: Resultat kan variera från år till år när det gäller dödligt våld i nära relation
  6. Storstadsregioner: Största ökningen av dödligt våld i Syd
  7. Dödligt våld mot kvinnor: Nio fall under 2022
  8. Jan Lundbeck, statistiker på Brå, kommenterar resultatet
  9. Betydelsen av att hantera och minska dödligt våld i samhället
  10. Fokus på att förebygga och minska dödligt våld i framtiden.

Vad valde en dagstidning att lyfta fram i rubriken?
Tre fler fall av dödligt våld än året innan.

Kommentarer är stängda.