Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Vad vet vi om befolkningens rättsuppfattning?

Nu vet vi mer om hur norrmän vill straffa lagbrytare

Nyhetsbrevet för Nordiska Kriminalistföreningen har just kommit med bland annat en krönika om den senaste rättsmedvetandeundersökningen i Norge. Resultatet från den undersökning Sverige genomförde 2009 står sig – krav på mindre hårda straff och tilltro till rehabilitering. Forskningsmedel har sökts för att kunna göra en undersökningen av rättsmedvetandet också i Sverige. Vi vet ännu inte om och hur den eskalerande grövre brottsligheten och den politiska exploateringen av den satt sina spår, men den norska undersökningen ger ändå visst hopp.

Läs gärna i TfK: Det allmänna rättsmedvetandet – vad är det?

I en krönika skriver Lars Roar Frøyland och Peter Scharff Smith om den norska rättsmedvetandeundersökningen:

I en demokrati skulle man normalt förvänta sig att det finns en rimlig överensstämmelse mellan straffnivån och befolkningens uppfattning om rätt, det vill säga befolkningens attityder till och åsikter om lag, lag och straff.

När människor vill ha hårdare straff gör de det ofta på grund av bristande insikt om den faktiska straffnivån

En matchning mellan straffnivån och befolkningens rättsuppfattning syftar till att säkerställa att myndigheternas starkaste instrument – ​​bestraffning av befolkningen – har legitimitet. Överensstämmelse mellan lagar och befolkningens rättsuppfattning har också blivit ett viktigare argument för beslutsfattande de senaste åren, men utan att vi vet vad befolkningens rättsuppfattning egentligen är.

Läs krönikan i forskersonen.no

Forskning visar att otrygga människor tenderar att kräva hårdare straff

Kommentarer är stängda.