Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Utvalt”

Fotbojan är framtiden!

Nästa generations fotbojor som Kriminalvården nu inför har kompletterats med ny teknik skriver här Fredrik Wilhelmsson som har arbetat 10 år som systemförvaltningschef på Kriminalvårdens Huvudkontor i Norrköping. Ny teknik ger nya möjligheter. De nya tekniken har förutom att fungera som en traditionell fotboja också kompletterats med GPS (Global Positioning…

50 år med svensk narkotikapolitik och narkomanvård

Den svenska narkotikapolitiken byggdes upp under 1980-talet och har av företrädarna beskrivits som framgångsrik och utan motstycke i världen. Den bygger på ett politiskt mål om ett narkotikafritt samhälle med nolltolerans mot droger. Det har lett till en mycket restriktiv narkotikapolitik där kontrollåtgärder förstärkts med stränga straff, kriminalisering av eget…

Brottsutveckling och fängelse

Den kriminalpolitiska debatten i Sverige handlar i allt väsentligt om mer fängelse. Brottsligheten ska minskas genom att uppklarningen ökar så att fler kan dömas till fängelse på längre tider. Fängelse berättigas i debatten genom allmän och individuell avskräckning, behandling eller inkapacitering. Som stöd för dessa effekter hänvisas till forskning, praktisk…

Repression – det alena saliggörande?

För Svenska Fångvårdssällskapet skriver här Magnus Björkander att vi vänder oss emot den retorik som förekommer idag om hårdare tag och längre fängelsestraff som det enda botemedlet mot brottslighet och gängvåld. Vi  förordar en större fokusering på förebyggande metoder som den enda vägen till minskning av våldsbrott och ett mänskligare…