Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Europarådets logotype

Rapporter från CPT

Europarådets Anti-tortyrkommitté besökte Finland den 7 – 18 september 2020.

Kommitténs rapport finns under denna länk

Följande kan saxat från apporten beträffande Finland och kapacitetsutvecklingen i det finska fängelsesystemet:

The CPT welcomes the measures taken to further reduce the prison population”

Among others, measures had been taken to further reduce the prison population, including the introduction of two additional measures alternative to remand imprisonment (an intensified travel ban and house arrest with electronic monitoring), enlargement of the catalogue of community sanctions (especially for young offenders, aged below 21 at the time of the offence) and the adoption of amended provisions facilitating early release (especially for repeat offenders serving long sentences). The Committee welcomes these measures.”

“At the time of the 2020 visit (as of 1 September) the prison population stood at 2,691 (as compared with approximately 3,100 during the 2014 visit). This represented an incarceration rate of 49 inmates per 100,000 of national population. On 1 January 2020, the total official capacity of the prison system was 2,878. ” 

Europarådets anti-tortyrkommitté (CPT) publicerar sin övergripande  rapport för 2020


I denna årsrapport presenterar CPT ett antal minimi-krav beträffande förhållandena i europeiska fängelser som redan försämrats i ett antal medlemsstater  på grund av minskade resurser. Situationen riskerar att ytterligare försämras på grund av ytterligare besparingsåtgärder i spåren av den pågående Covid-19 pandemin. Försämringarna påverkar både förhållandena för intagna som för personal.

CPT kan konstatera att fängelsesystemen i ett flertal medlemsländer I Europarådet påverkas av budgetnedskärningar och den pågående Covid 19-pandemin. CPT har funnit att påtagliga nedskärningar har medfört försämringar i grundläggande avseende som  kosthållning, uppvärmning samt sysselsättning av och arbete för intagna. Likaså har möjligheterna till gemensamhet för intagna inskränkts.

Rapporten finns i sin helhet under denna länk.

Kommentarer är stängda.