Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny bok: A Life in Criminology – Festschrift to Jerzy Sarnecki

En genomgång av Thomas Ekbom, TfK.

I en nyutkommen festskrift till kriminologen Jerzy Sarnecki skriver forskare och experter om en rad mycket intressanta ämnen. Oftast sker en särskild hänvisning till Sarneckis olika positiva insatser. Vi ska här inte recensera författarna utan mera nämna bidragen och starkt rekommendera läsning.

Docent Robert Andersson och universitetslektor Paula Wahlgren, som är också är bokens redaktörer, redogör för den svenska kriminologins historia, från prins Oscar insatser på 1840 talet tills nu.

Agneta Bäcklund redovisar hur ungdomsbrottsligheten har hanterats från 1700 talet fram till bemötandet av dagens gängbrottslighet.

David P. Farrington och Darrick Jolliffe berättar om Cambridge Study in Delinquent Development  (CSDD) som har kartlagt brottslighet som sträcker sig över flera generationer.

Emil W. Plywaczewski, Ewa M. Guzik-Makaruk och Wojciech Filipkowski redovisar en matrix, som genom samverkan mellan forskare, praktiker och tekniska högskolor har bidragit till en mycket framgångsrik kriminologisk forskning.

Sten Heckscher beskriver universitetens tredje uppgift som handlar om att sprida kunskap i t.ex. media, något som Sarnecki varit mästare i.

Martin Hällsten och Ryszard Szulkin diskuterar hur immigranternas socioekonomiska situation förklarar deras överrepresentation i brott. Han tror inte på kulturella förklaringar.

Johan Kardell visar hur immigranters överrepresentation i brott är särskilt tydlig där de är koncentrerade till vissa platser. Det är troligen att det är situationer i Sverige mer än karaktären hos enskilda immigranter som förklarar överrepresentationen.

Peter Lindström redovisar hur det blir fler och fler äldre i fängelse och undrar om äldre helt enkelt är mer brottsbenägna nuförtiden.

Anne Ramberg konstaterar att juridiken utgör själva grundvalen för samhällsbygget och uttalar att tillfälliga opinioner inte får tillåtas sätta sig över de fundamentala rättsprinciperna, garanterade genom lagar och konventioner.

Sarnecki både undersöker problem grundligt och sprider kunskap om deras möjliga lösningar

Lawrence W. Sherman beskriver Sarnecki som en renässansmänniska och förklarar varför: Han både undersöker problem grundligt och sprider kunskap om deras möjliga lösningar.

Anette Storgaard berättar hur man i Danmark har inrättat ungdomskriminalitetsnämnder som ett led i att förebygga ungas brott.

Bo Svensson utvecklar Sarneckis olika förmågor i en berättelse om deras arbete på BRÅ och benämner honom som en extremt duktig doer.

Paula Wahlgren och Robert Andersson förtydligar massmedias attacker på kriminologer, särskilt på Sarnecki.

David Weisburd, Taryn Zastrow, Martin A. Andersen och Kiseong Kuen beskriver hur brottslighet koncentreras till vissa platser, något som bör föranleda att brottspreventiva insatser fokuseras dit.

Erik. O. Wennerström slår fast Jerzy  Sarneckis centrala roll i tillkomsten av  the Stockholm Prize in Criminology, ett pris som utdelades första gången 2006. Han noterar att priset bl.a. utdelas när pristagarna redovisat resultat inom kriminologisk forskning som lett till minskad brottslighet och ökade mänskliga rättigheter.

Per-Olof H. Wikström betvivlar att alla insatser med fritidsverksamhet förebygger brott.

Till sist redovisar Jerzy Sarnecki ett antal av sina utvalda publikationer. 

Boken är utgiven av förlaget Iustus 2022.

Jag kan bara varmt rekommendera den till er som är intresserade av brott och straff.

Thomas Ekbom

Chefredaktör Tidskrift för Kriminalvård

Kommentarer är stängda.