Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: privat

In Memoriam: Christer Isaksson

Förre säkerhetschefen i Kriminalvården Christer Isaksson, Norrköping, har efter en tids sjukdom gått bort vid en ålder av 73 år. Han efterlämnar döttrarna Lisa och Sofia med familjer.

Christer föddes 1949 i Boden. Efter studier i Uppsala blev han legitimerad psykolog och började arbeta inom den rättspsykiatriska verksamheten. 1977 anställdes han vid Kriminalvårdsstyrelsen och arbetade med utbildning av personal och chefer. Christer uppfattades som seriös, kunnig och strukturell. Därefter gav han sig ut i verksamheten som biträdande regionchef och anstaltsdirektör vid kriminalvårdsanstalten Kirseberg i Malmö.

Under första halvan av 1990-talet skakades kriminalvården av upplopp och flera mord bland klienterna. Kriminella mc-gäng tog med sig sin rivalitet in i anstaltsmiljön och nya gäng bildades. Säkerhetsrutinerna utvecklades med stöd av engelska och danska kollegor. Christer Isaksson blev säkerhetschef för hela kriminalvården. Att hindra att brott planeras, initieras och styrs från anstalt blev en viktig uppgift, liksom att sprida intagna så att konflikter och våld förebyggs. 2004 stod kriminalvården återigen inför en svår situation med beväpnade fritagningar och krafttag krävdes. 

Det ledde till det Christer kallade ”det stora språnget” med många och viktiga steg framåt på säkerhetsområdet. För säkerhetschefen blev det bråda tider att genomföra och samordna alla de åtgärder som behövdes. Christer, med den säkerhetsorganisation som skapades, var aktiv och fanns tillgänglig när helst det behövdes. Nu lyckades kriminalvården ta initiativet, förebygga och förhindra allvarliga incidenter. Rymningarna från de slutna anstalterna gick ner till noll och narkotikamissbruket innanför murarna minskade radikalt. Det utbredde sig ett lugn, om än bräckligt, bland intagna.

Efter sjutton år som säkerhetschef placerades Christer som chef för Kriminalvårdens internationella verksamhet. Han hade sen tidigare varit en flitigt anlitad föreläsare och rådgivare, inte minst om mänskliga rättigheter och säkerhet, särskilt i Latinamerika men också i Afrika och Asien. Efter pensioneringen var Christer Isaksson engagerad i Brottsofferjouren i Norrköping och var dessutom kontaktperson till klienter inom rättspsykiatrin.

Vi minns med tacksamhet en uppskattad och kompetent medarbetare med stort intresse även för intagnas situation. 

Lars Nylén

Tidigare generaldirektör  

Gunnar Engström

Tidigare kriminalvårdsdirektör

Kommentarer är stängda.