Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Kriminalvården

Hyllningsord till Jacques Mwepu

Tidskrift för Kriminalvård noterar att Kumlas anstaltschef Jacques Mwepu har tilldelats ett särskilt fint pris för sina goda insatser i Kriminalvården.  Det är Skandinaviska Människorättskommittén som i sin motivering speciellt understryker hans humanitet och respekt för de intagna.

Det pris det här gäller är det internationella priset Scandinavian Human Dignity Award, som tilldelas den som gjort en särskild hedervärd insats för att främja mänskliga rättigheter.

I motiveringen till priset heter det:

” Vi är mycket glada över att kunna dela ut människorättspriset Scandinavian Human Dignity Award 2023 till Jacques Mwepu

Som förespråkare för en human kriminalvård där uppdraget är att motivera intagna till behandling och förhindra återfall i brottslighet har Jacques Mwepu under många år stått upp för varje människas inneboende värde och mänskliga rättigheter. Jacques Mwepu har som chef för Kumlaanstalten verkat för att behandla de intagna med värdighet och värna deras integritet. 

Genom hans föredömliga ledarskap förespråkar han behandling och rehabilitering av dömda och har inspirerat och synliggjort de goda resultaten av behandlingsarbetet där 70% av klienter som lämnar Kriminalvården inte återfaller i brottslighet. Framför allt förmedlar han hoppet och tron på varje enskild människa”.

Tidskrift för Kriminalvård instämmer i hyllningskören och delar kommitténs bedömning av Jacques berömvärda inställning till de intagnas behov av värdighet och integritet.

Thomas Ekbom

Chefredaktör

På Kriminalvårdens hemsida står att läsa:

– För mig är priset i sig en positiv överraskning i novembers mörker, med tanke på de stora utmaningarna vi brottas med just nu. Jag tänker även på kampen mot dödligt våld i landet samt den pågående krisen i världen som inte manar till hopp. Jag har aldrig påmints så ofta om min skyldighet att vara mänsklig.
– Jag vet att vårt uppdrag är svårt, men utan tro på intagnas förmåga till förändring kan vi inte satsa på ett kvalitativt verksamhetsinnehåll.

Människorättsadvokaterna delar ut Scandinavian Human Dignity Award årligen till en person eller en organisation som har gjort en särskilt hedervärd insats för att främja mänskliga rättigheter.

– För mig är priset en uppmaning att hålla hårt i vår värdegrund som är vägledande för vår tro på Kriminalvårdens vision om att klienterna ska komma Bättre ut. Att Kriminalvården uppmärksammas med ett fint internationellt pris ökar stoltheten hos alla anställda som fortsätter att kämpa för en human kriminalvård i en svår tid. Jag är mycket glad för priset, och lite emotionellt rörd, säger Jacques Mwepu.

Kommentarer är stängda.