Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kriminalvården ska anmäla om intagna skadas allvarligt eller avlider

Publicerad 28 april 2022

Regeringen har i dag beslutat att Kriminalvården ska anmäla till Polismyndigheten om en intagen skadas allvarligt eller avlider. Syftet är att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten för Kriminalvårdens anställda och intagna samt stärka förtroendet för myndigheten.

Varje år avlider mellan fem och tio intagna i häkten eller anstalter. Den vanligaste orsaken är att intagna avlider av naturliga orsaker. Några av Kriminalvårdens klienter tillhör dock riskgruppen för självskadande handlingar och suicid. Det är mycket ovanligt att intagna avlider till följd av olyckshändelser, ingripande från personal eller våld från andra intagna, däremot förekommer det att intagna skadas under arbete eller fritidssysselsättning och ibland också i samband med ingripande från personal.

För att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten för anställda och intagna på svenska anstalter och häkten har regeringen i dag beslutat en ny förordning om anmälningsskyldighet för Kriminalvården i vissa fall. Det innebär att Kriminalvården ska anmäla till Polismyndigheten om en intagen har skadats allvarligt och det kan antas bero på agerande eller underlåtenhet av myndighetens anställda. En sådan anmälan ska också göras om personen har avlidit och det finns skäl för en rättsmedicinsk undersökning.

Kommentarer är stängda.