Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Förnedring på ett svenskt fängelse. Bild: DALL_E

Kaliber: Förnedring på fängelse

Kaliber Sveriges Radio, P1:s program för grävande journalistik. Kaliber granskar missförhållanden och samhällsfenomen och har beskrivit upprörande förnedring på ett svenskt fängelse.

Tidskrift för Kriminalvård ser de missförhållanden som avslöjas av Kaliber som en effekt av överbeläggningen och behovet av snabb personaltillväxt.
Intagna avhumaniseras, personalen distanseras, hot, provokationer och våld ökar. Personalen är underbemannad, många nyanställda utan erfarenhet, otydligt ledarskap när det gäller etiska frågor etc.
Den humana kriminalvården kan inte leva om den inte har tillräcklig bemanning, tydlig etik och goda relationer till intagna. 

Kriminalvården behöver nyanställa och utbilda 4500 nya medarbetare de närmaste två åren.

Vad mer kommer vi att få erfara av missförhållanden om inte beläggningen snarast minskas drastiskt genom frigivning med fotboja till övervakning i Frivården?

Kriminalvårdens mål om att klienterna ska komma ”Bättre ut” efter avtjänat straff ligger fast. Nu pågår diskussioner om hur Kriminalvården ska klara det i en allt trängre verksamhet.

Läs om hur Kriminalvården planerar för de intagnas sysselsättning i överbeläggningens tider.

Anstalten 1: Raseriet – ”Nu dör jag

Fången ”Moussa” drabbas av ett krampanfall inne på Skänningeanstalten. Men istället för att hjälpa honom på plats lyfter en grupp kriminalvårdare i den så kallade kontrollgruppen upp Moussa i armarna och tar honom till vaktrummet, där han berättar att han utsätts för övervåld.

– Jag tror på riktigt att nu dör jag, nu är det över, berättar han.

Två kriminalvårdare blir vittnen.

Anstalten 2: Förnedringen – ”De tänkte på klienterna som djur

Fångar trakasseras av kriminalvårdare

Kriminalvårdarna Joakim, Amanda och Elin är tre av de omkring 30 kriminalvårdare som berättar om en osund kultur på Skänningeanstalten.

Det handlar om att interner utsätts för trakasserier, förnedring och övervåld av en grupp kriminalvårdare.

Anstalten 3: Sexanklagelserna – ”Det värsta som hänt mig

De som anklagas för att trakassera och mobba försvinner inte från Skänningeanstalten. Och en dag ställs allt på sin spets. Elin misstänks för att ha haft sex med fångarna och kallas till chefen. 

Kommentarer är stängda.