Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Vilka fantasieggande möjligheter för det s.k. vårdbolag som vill håva in skattepengar

Dagens Eko: Fullt på svenska fängelser – kan lösas med fartyg

Lyssna på Dagens Eko om fängelsebåtar!

Historien bakom fängelsebåtar

Fängelsebåtar, även kända som fängelseskepp eller ”hulks”, har en lång och komplex historia som spänner över flera århundraden och olika delar av världen. Dessa skepp tjänade som flytande fängelser, ofta använda för att lindra överbelastning i landbaserade fängelser eller som ett tillfälligt medel för att inhysa fångar. Historien bakom dessa fängelsebåtar är rik och varierad, med noterade användningar i Storbritannien, Frankrike, USA och andra länder.

Ursprung

Konceptet med fängelsebåtar är inte nytt och kan spåras tillbaka till 1700-talet. I Storbritannien började användningen av hulks bli vanlig under det sena 1700-talet och tidiga 1800-talet, särskilt efter att den amerikanska revolutionen stoppade transporten av brittiska fångar till de amerikanska kolonierna. Dessa skepp var ofta uttjänta eller skadade krigsfartyg som omvandlades för att inrymma fångar. De låg förankrade i floder och hamnar, vanligtvis nära städer som London.

Användning och levnadsvillkor

Fängelsebåtarna var ökända för sina fruktansvärda levnadsvillkor. Överbefolkning, sjukdomar, och brist på hygien var vanligt. Skörbjugg, dysenteri och tuberkulos spred sig snabbt bland de intagna. Levnadsvillkoren ombord på dessa skepp var så dåliga att dödsfall var en vanlig företeelse.

Internationell användning

Även om Storbritannien är mest känt för sin användning av fängelsebåtar, använde andra länder såsom Frankrike, USA och Nederländerna också liknande metoder för att hantera fångar. I USA användes fängelsebåtar under det amerikanska inbördeskriget för att hålla krigsfångar under dåliga förhållanden.

Avveckling och eftermäle

Under 1800-talets mitt började många länder att avveckla användningen av fängelsebåtar, delvis på grund av de förbättrade fängelseförhållandena på land och inrättandet av mer permanenta fängelseanläggningar. I Storbritannien upphörde användningen av hulks gradvis efter inrättandet av fängelser som Pentonville, som öppnades 1842.

Fängelsebåtarna är en mörk påminnelse om det förflutnas straffrättsliga metoder och de inhumana förhållandena som fångar tvingades uthärda. De har också blivit ämnen för litterära verk och historiska studier som utforskar de sociala och rättsliga aspekterna av straff och fängelsevillkor genom tiderna.

Men i USA finns The Boat

Vernon C. Bain Center (VCBC) är en unik anläggning inom det amerikanska fängelsesystemet, ofta känd som ”The Boat” eftersom det är ett fängelsefartyg. Fartyget är beläget i East River i New York och tillhör New York City Department of Correction. Det fungerar som ett flytande fängelse och är ett av de mest ovanliga exemplen på fängelsearkitektur i världen.

VCBC togs i bruk 1992 och byggdes som ett sätt att lindra överbeläggningen i stadens landbaserade fängelser. Fartyget är uppkallat efter Vernon C. Bain, en vaktmästare vid New York City Department of Correction som omkom i en bilolycka. Med sina 47,000 kvadratfot (cirka 4,366 kvadratmeter) är det ett av världens största flytande fängelser.

Fängelsefartyget har kapacitet att inhysa ungefär 800 intagna och är utrustat för att hantera både medellånga och mindre allvarliga brott. Det har celler, arbetsutrymmen, rekreationssalar och utbildningsfaciliteter för att ge intagna möjligheter till rehabilitering och utbildning. Målet med VCBC, liksom med andra fängelser, är att erbjuda en säker förvaring för intagna samtidigt som man ger dem chansen att förbereda sig för återintegrering i samhället.

Trots sin unika lösning på problemet med fängelseöverbeläggning har användningen av VCBC inte varit utan kontroverser. Kritiker har ifrågasatt levnadsvillkoren ombord, särskilt med tanke på fartygets ursprungliga konstruktion som inte primärt var avsedd för långvarig förvaring av människor. Det har även funnits oro för säkerheten för både intagna och personal, samt frågor kring huruvida en flytande fängelseanläggning verkligen är det bästa sättet att hantera problemet med överbeläggning.

Trots dessa utmaningar fortsätter Vernon C. Bain Center att vara en del av New York Citys fängelsesystem, och det fortsätter att vara ett exempel på kreativa lösningar på komplexa problem inom straffrättssystemet. 

Källa: ChatGPT-4

Vi får se hur fängelsesystemet i Sverige kommer att utvecklas.
Ett nytt område för privata välfärdsföretag att hämta hem skattepengar?

Kommentarer är stängda.