Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Hur eldfängt ska det bli?

Upphettande utsläpp – klarar vi utsläppsmålen?

Nu fyller och packar vi alltmer de stora och små straffanstalterna. Hur ser utsläppsmålet ut? När kan vi vänta oss de verkligt stora fångutsläppen? Samhällets framtid styrs i mångt och mycket av olika former av utsläpp, det vet vi redan. Hur stora utsläpp vill vi ha och hur kommer vi att kunna hantera dem. När återvänder alla de långtidsdömda till vårt sargade samhälle? Alla de tidigare samhällsfarliga f.d. långtidsfångarna. Och blir inte vårt klimat hetare då?  När vi redan prövat straffens avkylande förmåga. 

Vår framtidskalkyl måste utgå från de mångas ackumulerade strafftider och deras konsekvenser. De påföljder som utmättes för att de skulle stoppa den grova kriminalitet vi drabbades av. Det hör inte till den högre matematiken att förutse att utsläpp kommer att ske. Men frågan är hur det kommer att påverka samhällsklimatet. Beredskapen för denna efterbörd är låg och hittills nästan onämnbar. Att det saknas realistiska utsläppsmål underlättar förstås dagens ganska obekymrade input i systemet. 

Kanske har straffen till viss del hållit tillbaka utvecklingen även om forskarnas prognoser inte talar för detta. Men vi måste realistiskt räkna med utsläppet av återvändarna när deras strafftid är slut. De har levt mer eller mindre avskärmade från samhället. De har levt trångt man mot man i för små anstalter tillsammans med likasinnade under många år. De ursprungliga konflikternas hetta lagras och hålls vid liv eller skärps i den extrema närmiljön där personalens kompetens och närvaro kommer att vara en bristvara. 

Just nu handlar det främst om den gängkriminalitet som ger sig till känna bakom pistoler och sprängladdningar. Om man med samma skärpa och måttstock granskar övrig ökande ”samhällskriminalitet” som vi alla väl känner. Den som ligger strax under den politiska radarn och i systemskugga. Då, om inte förr kommer samhällets feberkurva stiga mot överhettning. 

När vi nu tummar både på problemformuleringen och utsläppsmålen tilltar en än allvarligare hetta. Då blir det inte bara alltför varmt för oss alla ännu snabbare utan det blir också en avgörande värmechock för samhällsklimatet, tilliten och förtroendet för demokratin.

Vilket blir det avgörande utsläppsmålet?

Karl-Henrik Ström

F.d. anstaltsdirektör

Kommentarer är stängda.