Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

En guldgruva för redaktionsrådet

Tidskrift för Kriminalvård är en tidning som sedan år 1946 värnat en human kriminalvård och följt frågor inom kriminalpolitik, brottslighet och kriminalvård i syfte att sprida kunskap och skapa debatt. I samband med att tidskriften från år 2021 endast publiceras digitalt ombildades redaktionsrådet för tidskriften och förstärktes med en bred representation av forskare från olika universitetsinstitutioner i kriminologi, sociologi, socialt arbete och juridik. 

Professor emeritus vid Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet, Henrik Tham, är en av dem. I samband med att han i dagarna fyller 80 år vill redaktionsrådet tacka honom för att han delat med sig av den omfattande kunskap han förvärvat under sina 60 år som forskare och sakkunnig. Humanism och mänskliga fri- och rättigheter har under alla år varit viktiga ledstjärnor för honom. Med sin stora kunskap och sitt starka engagemang för en human kriminalpolitik och kriminalvård har han blivit en viktig och mycket aktiv person i tidskriftens redaktionsråd.

Lyssna på forskaren!

Henriks forskning har varit omfattande och präglats av ett ständigt sökande efter fördjupning och förståelse för brottsligheten i ett samhälle och effekten av den kriminalpolitik som förs. Hans forskning har bland annat rört brottslighet kopplad till välfärdssamhället och brottslighet och kontroll i Norden under andra världskriget. Han har ökat kunskapen om brottslingar genom att studera gärningspersoners levnadsförhållanden och jämfört Sveriges och Danmarks brottsskadeersättning ur brottsoffrens perspektiv. Narkotikapolitiken har varit föremål för studier och även allmänhetens inställning till brott och straff. Den senare en viktig studie idag när politiker säger sig företräda allmänhetens uppfattning utan att ha grundat den i något faktaunderlag. 

Genom att Henrik samarbetat med forskare från andra länder som Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien och Österrike har vi fått kunskap om brottsligheten i Sverige i ljuset av förhållanden och brottslighet i andra länder. Det ger både djupare och bredare kunskap om det komplexa samspelet av olika faktorer som är inblandade både vad gäller brottslighetens utveckling och effekten av olika kriminalpolitiska lösningar.

Kriminalpolitik. Brott och straff i Sverige sedan 1965

Den historiska exposé över utvecklingen av brott, straff och kriminalpolitik i Sverige sedan 1965 fram till idag som Henrik presenterat i boken ”Kriminalpolitik. Brott och straff i Sverige sedan 1965” är ytterligare en del i den guldgruva som finns tillgänglig om man vill föra en effektiv kriminalpolitik. Den kriminalpolitik som förts senaste mandatperioden har alltför ensidigt varit fokuserad på längre straff och inlåsning i fängelse. Den nya regeringens förslag går än längre i denna kriminalpolitik. De förespråkar en kriminalpolitik som inte är grundad i kunskap och analys utan byggd på upprördhet, moralisk panik och starka känslor som skapats genom svartmålning och överdrifter. Här erbjuder Henrik Tham i stället en lättillgänglig kunskapsbank om man vill föra en kriminalpolitik som minskar brottsligheten i samhället och ökar tryggheten. 

Birgitta Göransson för


Redaktionsrådet Tidskrift för Kriminalvård

Kommentarer är stängda.