Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Chat GPT-4”

Läs om fotbojan och framtiden

TfK har intervjuat Chat GPT-4 om användningen av fotboja. Ladda ner och läs den långa och djupa intervjun: Fotboja är framtiden Special Utdrag ur intervjun: TfK: Utveckla mer hur fotboja kan avlasta fängelser. ChatGPT svarar: Fängelser kan bli överbelastade av flera skäl, långa strafflängder och brist på alternativ till fängelse…

Upprättelse för brottsoffer!

För Tidöpartierna verkar det som mer tid i fängelse för gärningspersonen är det bästa sättet att ge brottsoffren upprättelse. Tidskrift för Kriminalvård hävdar att längre fängelsestraff bl.a. stjäl resurser från brottsoffren. För att hjälpa Tidöpartierna ber vi Chat GPT-4 att komma med idéer kring ”mer upprättelse åt brottsoffren”. Fråga till…

Vad döljer sig bakom polisens vapensköld?

Det är inte många som vet vad som döljer sig bakom det lilla riksvapnet i polisens emblem. Polisens vapensköld har ifrågasatts sedan 1920-talet. 1949 föreslog en utrustningskommitté ett nytt polisvapen med enbart eklöv bakom lilla riksvapnet istället för fasces som i antikens Rom var redskap för prygel och halshuggning. Fasces…

Intervju med Chat GPT-4

Tidskrift för Kriminalvård kommer att regelbundet intervjua textroboten Chat GPT-4 om kriminalpolitik för att kunna följa utvecklingen inom området. TfK frågar: Vad är det för nackdelar med höjda fängelsestraff? Höjda fängelsestraff har nackdelar av flera anledningar. Här är några av de mest framträdande: Ökade kostnader: Längre fängelsestraff innebär att fler…