Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Tankar om socialpolitik

Man kan just nu göra två saker politiskt för att minska brottsligheten. Man kan sätta fler i fängelse. Då skapas omöjliga situationer i landets anstalter genom överbeläggning som leder till dramatiska svårigheter att påverka de intagna att sluta med brott. Eller så kan man göra kraftfulla socialpolitiska insatser och förebygga och åtgärda brott.

Forskning och erfarenhet är tydliga: att sätta brottslingar i fängelse må innebära inkapacitet men det minskar inte brottsligheten.

Det har talats och skrivits om hur man möter brottslighet i Danmark. Forskare har visat att det särskilt genom socialpolitiska satsningar som brottsligheten gått ned där.

I Trygghetsberedningens nyligen publicerade delrapport (SOU 2022:67) redovisas hur insatser i lokalsamhället av skola, socialtjänst och polis kan verka effektivt brottsförebyggande.

Man kan följa upp oroshändelser i skolan och ge stöd till elever och föräldrar. Man kan stärka elevhälsan och BUP (barn- och ungdomspsykiatrin). Man kan tydliggöra socialtjänstens ansvar att följa upp och åtgärda. Man kan omorganisera lokalpolisen så att polisens närvaro fokuseras på samtal och stöd.

I Trygghetsberedningens delrapport efterlyses utvärderingar av olika lokala förebyggande insatser. Det verkar finnas många goda åtgärder som bör lyftas fram och utökas.

Flytta överbeläggningarnas individer i anstalt till civilsamhället, eventuellt med elektronisk övervakning om det behövs. Där kan problemen bättre hanteras. Det är smartare och billigare.

Byt fokus! Satsa på socialpolitik, inte kriminalpolitik.

Thomas Ekbom

Kommentarer är stängda.