Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hur värnas rättsstaten?

Fackförbundet Akavia anordnade den 12 maj en debatt på temat ”Hur kan de rättsstatliga principerna värnas i en föränderlig tid?”. Frågan kändes uppenbarligen viktig för ett förbund som organiserar många jurister vid domstolar och andra myndigheter. I debatten deltog de kriminalpolitiska talespersonerna för moderaterna, centern och socialdemokraterna samt tre experter. 

Ett antal viktiga teman och frågor kunde urskiljas i debatten, där både konsensus och konflikt kunde anas mellan de politiska partiernas företrädare. En fråga som lyftes men som inte fick något egentligt svar var vad som förstås med rättsstat.

Ingår här att gärningspersonen ska identifieras och straffas? 
Är effektiv brottsbekämpning en förutsättning för att en stat kan sägas vara rättsstatlig?
Är trygghet och frihet två sidor av samma mynt, eller finns det en motsättning mellan dessa två värden och hur hanteras då detta i rättsstaten?

En kritik framfördes av den mycket snabba utvecklingen av lagstiftningen i form av kriminaliseringar, straffskärpningar och utvidgning av tvångsmedel. Politikerna såg sig här tydligt tvingade av en snabbt föränderlig verklighet Dagens situation, som präglas av teknikförändring och särskilt allvarlig brottslighet, kräver helt enkelt snabb lagstiftning, enligt politikerna.

Frågan om lagrådets kritik av lagförslag ställdes. Politikerna betonade lagrådets betydelse men samtidigt att riksdagen ibland måste lagstifta även om lagrådet för fram kritiska synpunkter. Lagrådet gör en juridisk bedömning, riksdagen en politisk. Det är också politikernas uppgift att göra avvägningen mellan rättssäkerhet och behovet av brottsbekämpande lagstiftning.

Vikten av att höja blicken från de enskilda lagändringarna till frågan om utvecklingen av lagstiftningen som sådan betonades dock samtidigt av de politiska partiernas representanter. Varje lagändring kan i sig vara rimlig, men det kan finnas skäl att stanna upp och reflektera över det sammantagna resultatet. Politiskt ledarskap behövs för att inte den kriminalpolitiska debatten koncentreras till enskilda spektakulära fall utan att också de rättsstatliga principerna får utrymme i den kriminalpolitiken debatten. 

Debatten kan ses på Studio AKAVIA 

Henrik Tham 

Kommentarer är stängda.