Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
500 fångar kan komma att friges. Bild: ChatGPT-4

Fångar i Skottland kan komma att friges tidigare

Förslaget om att släppa fängelsefångar med ett straff under 4 år i Skottland har väckts av den skotska regeringen som ett sätt att hantera överbeläggning i fängelserna. Regeringen har argumenterat för att detta skulle vara ett mer humant och kostnadseffektivt sätt att hantera brottslighet än att bygga fler fängelser. Ca 500 fångar kan komma att beröras.

Fängelsetjänsten i Skottland har länge kämpat med överbeläggning, med antalet fångar som regelbundet överstiger den maximala kapaciteten. Detta har lett till en rad problem, inklusive trängsel, brist på resurser och ökade säkerhetsrisker.

Regeringen har redan vidtagit ett antal åtgärder för att hantera överbeläggning, inklusive att införa kortare straff för vissa brott och att släppa fångar i förtid. Men dessa åtgärder har inte varit tillräckliga för att lösa problemet.

Förslaget om att släppa fängelsefångar med ett straff under 4 år har mötts med blandade reaktioner. Vissa har välkomnat förslaget som ett steg i rätt riktning, medan andra har uttryckt oro för att det kan leda till en ökning av brottsligheten.

Regeringen har sagt att den kommer att genomföra en grundlig utvärdering av förslaget innan det fattas ett slutgiltigt beslut. Utvärderingen kommer att ta hänsyn till en rad faktorer, bland annat risken för återfall, effekten på brottsoffer och kostnaden för förslaget.

Det är oklart när ett beslut om förslaget kommer att fattas. Men det är en viktig fråga som sannolikt kommer att debatteras flitigt i Skottland under de kommande månaderna.

Källa:

The Scotsman

Kommentarer är stängda.