Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Vad säger kristallkulan om fängelset i framtiden?

Ett alternativ till dagens kriminalvård – Visionsfängelset

Peter Söderlund har erfarenheter av att sitta inne. Han har också lett en ideell organisation för att stödja frigivna,  X-CONS. Han ser dystert på dagens kriminalvård och vill se något annat. Han har en vision om ett annat slags fängelse.

X-CONS är en politiskt och religiöst obunden organisation i Sverige och består huvudsakligen av före detta kriminella och missbrukare och målet är att hjälpa varandra till ett drogfritt och hederligt liv. Föreningen bildades då KRIS Stockholm bröt sig ur KRIS 2008. Året efter antogs namnet X-CONS. www.x-cons.se

Fängelser och kriminalvård känns för mig ibland lite uråldrigt och ibland får man en känsla av att Sverige som många andra länder hamnat i ett tillstånd där vi skapar fler fängelseplatser istället för att vi satsar tillräckligt på andra åtgärder eller metoder som motverkar att människor hamnar i fängelset. 

Idag finns inget riktigt krav på hur många som släpps ifrån ett fängelse som det skall gå bra för. Kanske är det därför man inte gör mera inom kriminalvården för att skapa bra resultat på personer som sen inte återfaller i kriminalitet och missbruk. 

Fotbojan är en av de produkter inom kriminalvården som utvecklas och kan utvecklas mer med flera olika funktioner och fler användningsområden. Då kan Kriminalvården sköta olika kontroller i frihet istället för att sitta i fängelse eller i häkten. Man måste ha med sig, att låsa in människor är mycket skadligt.

Om föräldrar eller andra låser in barn för de är stökiga eller gjort något dumt så är det olagligt. Det är inte mindre skadligt bara för att staten är den som låser in människor. Det saknas en godtagbar rehabilitering för inlåsningsskador när det gäller personer som frihetsberövats i Sverige. Kanske ställer man sig då frågan om att man  tar hänsyn till det då man ska straffas då man återfaller i brott? 

Formerna för straff kan göras annorlunda. Jag som medborgare lägger stor vikt på att människor blir mindre kriminella och missbrukar mindre än straffas hårdare i fängelse och med metoder som gör att kriminaliteten och missbruket många gånger istället ökar. 

Sverige är ett av de länder, kanske tom det land i världen som just nu utökar sina fängelseplatser mest i förhållande till tidigare och det är oroande. Det sägs att chockhöjningar av användningen av fängelse vanligen inte sker i demokratier, ändå chockhöjer Sverige sin kriminalvård med drygt 30% fler fängelseplatser de närmast kommande åren. 

att vad skall man göra då?

Mycket bra tycker många och även då Kriminalvården, för vi behöver fler fängelser och platser då det är platsbrist. När man frågar de som tycker det är bra att Sverige skall ligga i topp i just det, så svarar de oftast just att vad skall man göra då? Titta hur det ser ut, de kriminella håller på att ta över och vi måste ha någonstans att hålla dem. 

Men så har vi historiskt alltid sagt. Jag tror vi måste göra något annorlunda för att slippa skylla på att problemen har blivit för stora och just därför måste bygga ut industrin runt kriminalitet och missbruk. För att kunna fylla alla de nya fängelseplatserna på ett mänskligt sätt och hålla fullt på de redan befintliga så måste stora resurser till, mer personal till anstalter, häkten och frivården, flera poliser, fler domstolar och domstolspersonal, mer jobb för advokater, säkerhetsföretag och mer arbete inom stat och kommun och inom annan privat omsorgsnäring. Listan kan göras hur lång som helst. 

Det är enorma ekonomiska resurser som läggs på att flera människor skall dömas och placeras i fängelser och häkten och det skapas givetvis en mängd arbeten inom alla de verksamheter som har sin utkomst utav att just människor blir kriminella och missbrukare. 

En liten parentes är 2013 när bland annat X-CONS-föreningarna var som störst och fanns på över trettio platser i Sverige, innan vägbyggen och avsaknad av ekonomiskt stöd gjorde att föreningarna fick stänga ned en efter en. Då saknades det fångar i drygt 7% av bostadsrummen på svenska fängelser. Varför kunde det inte få fortsätta så? 

Varför var det ingen myndighet eller politiker som överhuvudtaget som var intresserad av den företeelsen. I stället planerade man redan då att fängelserna snart skulle bli fulla igen.

Personligen får jag en dålig magkänsla av att samhället fortsätter att ta fel väg. Jag själv som medborgare skulle nog glädjas mera om man gjorde större insatser för att förebygga att människor hamnar i fängelse, under fängelsetiden och efter frigivningen för förebygga återfall. Kriminalpolitiken borde satsa på och bredda sin verksamhet och på sikt se till att antalet platser man låser in människor på minskar. 

Mer av Kriminalvårdens budget borde läggas på att stärka nätverk med alla de goda krafter som finns på utsidan av fängelserna. Det skulle intagna ha stor nytta av att träffa. Idag ges som en droppe i havet av budgeten till bl.a. samverkan med civilsamhällets organisationer. 

Visionsfängelset 

Tänk om det fanns ett fängelse utanför Kriminalvården där det skulle finnas så mycket möjligheter bakom murarna och i utslussen att intagna såg en möjlighet med att komma till just det fängelset. Tänk ett fängelse som kunde visa upp ett resultat där en stor andel av de intagna lyckades. Om inte fängelset visade på gott resultat, så skulle man tvingas stänga ned verksamheten. 

Släpp in de goda krafterna i fängelset.

Murarna och stängslen kunde vara till för att hålla borta allt det dåliga som formade de intagna till kriminella och missbrukare, men skulle absolut inte hålla de goda krafterna utanför fängelset som kunde forma dem till att leva ett nytt liv. 

Staten skulle kunna kontrollera att verkställigheten sköts och ta hand om ut och insläpp i fängelset men inte själva innehållet. Innehållet kunde skötas av kommuner och andra myndigheter som har till uppgift att stödja människor, som tex bostadsförmedlingar, arbetsförmedlingen och socialtjänsten, kronofogden och Skatteverket, företagareföreningar, rekryteringsföretag och civilsamhälles organisationer. 

Studieförbund skulle hjälpa till  med studiecirklar och föreläsare. De skulle visa hur man startar föreningar och organisationer och en massa andra nyttiga verksamheter.

Den dagen de intagna friges skulle verkställighetsplanen vara så full av möjligheter och kontakter för en ny väg i livet. Chanserna att lyckas, att inte återfalla, skulle vara mycket höga. Då intagna muckar idag från ett fängelse och inte fått dessa kontakter så är det för många alldeles för sent tro att dessa kontakter bara kommer att skapas med de goda aktörerna i samhället. 

Utnyttja Virtual Reality för t.ex. besök på museer runt om i världen

De intagna skulle kunna gå på museum genom virtuell reality teknik och besöka en mängd verksamheter och resa, trots man är inlåst. Utanför fängelset skulle man även kunna bygga upp olika verksamheter som drevs av intagna med rätt till permission på dagarna som tex frisör, restaurang, odlingar, tillverkning, djurhållning, butik mm där de kunde arbetsträna och lära sig yrken och driva egna verksamheter. 

Men även innanför murarna skulle man kunna ha odlingar, viss djurhållning, tillverkning, mera studier och olika aktiviteter som goda aktörer hjälper till med från utsidan såsom studiecirklar, danskurser, föräldrakurser, teater, utbildningar och en massa annat som är bra för framtiden. 

Peter Söderlund 

Kommentarer är stängda.