Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Anna och hennes systrar

Om mäns våld mot kvinnor

Inför 8 mars i år gav Lava Förlag ut boken, Anna och hennes systrar – åtta kvinnors berättelse om mäns våld mot kvinnor. Författaren Tina Olby skriver här om sina erfarenheter.

Efter snart trettio års engagemang i Motala Kvinnojour beslutade jag att samla mina minnen från möten med hundratals utsatta kvinnor som resulterade i en bok. Kvinnojourens kärnverksamhet består av möten med kvinnor som utsatts för mäns våld och att erbjuda dem det stöd de önskar och behöver. Jag har upplevt kvinnors utsatthet på nära håll och sett mäns våld mot kvinnor och barn i vitögat. Boken bygger på berättelser från verkligheten som överförts till åtta kvinnor att gestalta med känslor, tankar och agerande.

Statistiken över mäns våld mot kvinnor visar på att det är ett folkhälsoproblem och ett samhällsproblem, främst på grund av dess utbredning och skadeverkningar. I snitt dödas 16 kvinnor per år av en man som hon har eller haft en relation till. Därpå följer brottsrubriceringar som, våldtäkt, grov kvinnofridskränkning, misshandel och trakasserier med fler. Mörkertalet, det vill säga, ej polisanmälda brott, beräknas till ca 75% och högre beroende på brottstyp. Högsta mörkertalet omfattar våldtäkt.

Konsekvenserna av våldet griper tag i kvinnornas liv på ett sätt som kräver kunskap för att förstå vidden av. Ett viktigt kompetensområde för alla som möter kvinnor i sitt yrkesliv, så att våldsutsatta kvinnor kan erbjudas adekvat bemötande och stöd. Kunskapen är även viktig för gemene man då vem som helst kan bli utsatt och förövaren kan vara vem som helst.

Våldet utvecklas till att bli ett normalt tillstånd i relationen där mannens isolering av kvinnan och växling mellan våld och värme medför att hon gradvis anpassar sig och hennes livsutrymme förminskas

Våldet mot kvinnor är mångfacetterat och är både synligt och osynligt. Alla typer av våld hör ihop och kan definieras som fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt och latent våld, vardera med otaliga undergrupper. Till detta kan läggas alla myter om mäns våld mot kvinnor som förskjuter skulden för våldet från mannen till kvinnan och befriar mannen från ansvar. Våldet utvecklas till att bli ett normalt tillstånd i relationen där mannens isolering av kvinnan och växling mellan våld och värme medför att hon gradvis anpassar sig och hennes livsutrymme förminskas.

Kvinnor bygger strategier i försök att skydda sig och barnen, bryta upp och överleva.

Några citat och händelser som kvinnor delgett mig i våra möten på kvinnojouren och som jag tillskrivit de åtta kvinnorna i boken.

Han låste mig ute på balkongen och åkte iväg. Jag hade koder via mobilen till en väninna så hon kunde dyka upp då jag anade att han skulle slå mig. Jag åt tandkräm för att spy och bli äcklig, då fick jag vara ifred. Han klippte sönder mina trosor och alla foton på min familj och vänner. När vi träffade andra vågade jag inte prata för jag kunde säga fel saker. Jag försökte hela tiden kompensera, parera och avleda. Han kontrollerade allt, mobilen, datorn, min väska, mina vänner och arbetskamrater.

Under tre veckor i april 2021 dödades fem kvinnor av en man i nära relation eller tidigare nära relation. Mäns våld mot kvinnor kom för några dagar högst upp på den politiska agendan och på mediernas förstasidor. Många åtgärder föreslås och diskuteras såsom utökat kontaktförbud, att fotboja ska användas i större omfattning, lagstiftningen kring vårdnad, boende och umgänge ska förändras, ökat bidrag till kvinnojourerna, bättre samverkan mellan myndigheter för att upptäcka våldet och skärpta straff finns med i diskussionerna.

Tina Olby

Boken kan beställas på nätbokhandlarna Bokus och Adlibris

Kommentarer är stängda.