Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

SvD leder fel

Tidskrift för Kriminalvård har läst Peter Wennblads ledare i Svenska Dagbladet den 28 maj och vill kommentera på följande sätt:

1. Att koppla ihop brottslighet med invandring:

Wennblad påstår att den grova brottsligheten bland unga beror på ”ett stort inflöde av migranter med små möjligheter att integreras”. Detta är en felaktig och förenklad analys som saknar stöd i fakta. Forskning visar att det inte finns en direkt koppling mellan invandring och brottslighet. Faktum är att brottsligheten i Sverige generellt sett har minskat de senaste decennierna, trots en ökad invandring.

2. Att inte bry sig om komplexa orsaker till brottslighet:

Peter Wennblad minskar komplexa sociala problem till enkla lösningar. Han tar inte hänsyn till de bakomliggande orsakerna till grov brottslighet, som kan vara fattigdom, utanförskap, bristande socialt stöd, psykisk ohälsa och gängbildning. Det blir fel att bara fokusera på straff utan att adressera de grundläggande problemen. Det riskerar att skapa en ond cirkel av brottslighet och straff.

3. Att blanda ihop förebyggande insatser på olika nivåer:

Peter Wennblad kritiserar förebyggande insatser på individnivå men verkar glömma bort att dessa insatser ofta riktar sig till en bredare grupp unga, inte bara de som begår grova brott. Det blir fel att kritisera dessa insatser baserat på att de inte förhindrar grov brottslighet hos en liten grupp individer. De kan ha en positiv effekt på andra sociala problem och bidra till att skapa en tryggare miljö för alla unga.

4. Att tolka Riksrevisionens granskning felaktigt

Peter Wennblad missuppfattar Riksrevisionens granskning, som inte drar slutsatsen att alla förebyggande insatser är verkningslösa. Granskningen visar att vissa insatser inte har haft den önskade effekten, men pekar också på andra insatser som har visat positiva resultat. Riksrevisionen rekommenderar en mer nyanserad och evidensbaserad approach till brottsprevention, inte en övergång till enbart repressiva åtgärder.

5. Att inte bry sig om alternativa lösningar:

Peter Wennberg presenterar inte några konkreta alternativa lösningar till problemet med grov brottslighet bland unga. Han riskerar att skapa en mer otrygg och polariserad situation. Det är viktigt att diskutera alternativa lösningar som fokuserar på att förebygga brottslighet genom att skapa en mer inkluderande och jämlik samhälle med goda möjligheter för alla unga.

Sammanfattningsvis gör Wennblad en rad logiska felslut och blandar ihop olika insatser på olika samhällsnivåer. Att enbart fokusera på repressiva åtgärder och striktare migrationspolitik är inte en hållbar strategi för att bekämpa grov brottslighet bland unga. Det krävs en mer nyanserad och evidensbaserad approach som tar hänsyn till de komplexa sociala problem som ligger bakom brottsligheten.

Kommentarer är stängda.