Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Intagna får inte bli digitala analfabeter

Digitala verktyg för klienter inom kriminalvården

Låt oss nu fortsätta med digitaliseringen av klienternas miljö. Coronakrisen är en förfärlig händelse för vår tid men mitt i allt elände så finns det också möjligheter. Möjligheter att anpassa till en ny verklighet. En verklighet där vi kan digitalisera mer av vardagen för våra klienter. Detta skriver här Fredrik Wilhelmsson som under 10 år varit systemförvaltningschef i kriminalvården.

Svensk kriminalvård har sedan 15 år tillbaka ett system för intagnas studier, InIT. Systemet skall möjliggöra för klienterna att kunna distansläsa för en lärare på en annan anstalt. Vi är alltså inte beroende av att ha alla ämneskompetenser på varenda anstalt. Läraren på den anstalten där klienten avtjänar straff är pedagogiskt stöd till klienten medan ämnesläraren kan finnas på distans. Systemet har fungerat väl under många år men Kriminalvården har aldrig riktigt kommit vidare ur konceptet. 

Det har gjorts flera försök och ansatser under åren men de har alltid lagts ned. 

Min uppfattning är att en intagen som friges från ett straff ska ha minst fem grundläggande färdigheter: 

  • Kunna läsa,
  • skriva,
  • räkna,
  • uttrycka sig i tal samt
  • hantera digitala verktyg

Frigivning med digitalt handikapp

På den sista punkten brister Kriminalvården mycket idag. Kriminalvården har inte någon digital miljö för intagna annat än i begränsad utsträckning för dem som studerar. Klienter som idag avtjänar långa straff började sin verkställighet  i en viss digitaltid och kommer att friges till en helt annan som de inte är förberedda för. Många av de unga som idag kommer till Kriminalvården är det som kallas ”digital natives”, födda på 2000-talet och vana vid en digital miljö. Att Kriminalvården helt klipper denna för dem känns för dem som ett straff i straffet. 

Hur ser det ut på andra ställen i världen? 

Nja, svensk kriminalvård ligger väldigt långt efter. Federal Bureau of Prisons (BOP) i USA har 175 000 personer i federalt häkte. De flesta av dem använder ett system som de kallar TRULINC för kontakt med anhöriga via epost. Ett företag på Nordirland, CORE solutions, distribuerar en miljon brev i månaden mellan intagna och deras anhöriga. I ett nyöppnat fängelse i Australien får alla intagna en egen läsplatta när de skrivs in: https://www.youtube.com/watch?v=DF2zwq8UoZ0#action=share

Digitala analfabeter

Detta är bara några av exemplen på anstalter och kriminalvårdsmyndigheter i världen som har varit betydligt mer offensiva än svensk kriminalvård. Bristen på digitalisering av klienternas miljö är inte bara ett bekymmer genom vi släpper ut personer som ska klara sig i en digital verklighet och som rent faktiskt är digitala analfabeter det är också ett bekymmer att vi inte får den effektivisering som vi skulle behöva. 

Bristen kostar Kriminalvården pengar och tid. 

Coronakrisen har fått inte bara oss inom svensk kriminalvård utan flera länder i världen att glänta lite på den digitala dörren. En CIO (Chief Information Officer) i USA sa att den digitala mognaden som vi gjort på 25 dagar skulle normalt ta 25 år. I Sverige har vi införskaffat läsplattor till frivården för frivårdsinspektörerna ska kunna ha Skype-möten med klienterna och därmed minska de fysiska klientkontakterna. Att minska klientkontakterna är inte vårt mål i sig på sikt, tvärtom, men när vi kommer ur Coronapandemin så har vi ett bra komplement som rätt använt ger oss nya möjligheter. För häkte och anstalt har det köpts in läsplattor för att klienterna via Skype ska kunna ha kontakt med sina barn, barnperspektivet. Detta är mycket bra. 

Digitalisera mer av vardagen

Låt oss nu fortsätta med digitaliseringen av klienternas miljö. Coronakrisen är en förfärlig händelse för vår tid men mitt i allt elände så finns det också möjligheter. Möjligheter att anpassa till en ny verklighet. En verklighet där vi kan digitalisera mer av vardagen för våra klienter. De ska kunna hålla kontakten med familj och vänner via digitala medier. Hålla kontakt med myndigheter, söka arbete och bostad, lära sig använda digitala verktyg för att tex åka buss men även som ren förströelse. Vi ska inte vara naiva och släppa allt fritt, det kommer slå tillbaka på oss i form av misskötsamhet, men nog klarar vi av att ta medvetna och väl avvägda risker. 

Fredrik Wilhelmsson

Systemförvaltningschef under 10 år på kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping

Kommentarer är stängda.