Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Ur Gotlandslagen i samlingen Samling af Sweriges Gamla Lagar

Snippa i Gotlandslagen

Att ta på en snippa beskrivs i Gotlandslagen som det skamliga greppet och heter en dåres grepp.

Här kan du läsa vad Gotlandslagen stadgade om att ta på qvinnor.
Handskriften från slutet av 1400-talet nedtecknades i Samling af Sweriges Gamla Lagar och gavs ut i Lund 1852, i Berlingska Boktryckeriet.

Läs och begrunda.

§.4. Tager du qvinna om handleden, böt en half mark, om hon vill kära.
Tager du om armbågen, böt åtta örtuger.
Tager du om axlen, böt fem örtuger.
Tager du om bröstet, böt en öre.
Tager du om anklen, böt en half mark.
Tager du emellan knät och vaden, böt åtta örtuger.
Tager du ofvanför knät, böt fem örtuger.
Tager du en hand mera (d.ä. längre up), då är det det skamliga greppet, och heter en dåres grepp;
der ega inga penningeböter rum;
de flesta (qvinnor) tåla sedan det kommer dertill.


I bildens vänstra kolumn finns texten på fornsvenska.

Kommentarer är stängda.