Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Här är det verkligen fullt! Foto: Kriminalvården

Vem är boven i kriminaldramat nästa gång?

Denna gång är Magda boven i kriminaldramat.

EXPRESSEN skriver att Statsminister Magdalena Andersson har sig själv att skylla för krisen i ungdomsvården. Hon snålade som finansminister Läs artikeln!

Tidskrift för Kriminalvård frågar: Vilka blir bovarna i kriminaldramat 2025 när det visar sig att Kriminalvården inte klarar av sitt uppdrag?

Fler och fler döms till längre straff. De överfulla fängelserna fylls hela tiden på med fler. Beläggningen är över 100%. Kriminalvården hinner bygga baracker i takt med inflödet. Överbeläggningen är fortfarande oacceptabel. Inga förslag hur fångtalet ska minskas till en nivå där kriminalvården kan bedriva en verksamhet som gör att de intagna kommer bättre ut lämnar regeringen.

Kriminalvården har flera gånger presenterat en prognos. Kriminalvården behöver växa med nästan 4 250 årsarbetskrafter till 2025 och med sammanlagt nästan 6 800 årsarbetskrafter till 2031, jämfört med 2021. En total kostnadsökning prognostiseras från +1,9 miljarder (2022) i stigande grad årsvis till år 2025 med ett crescendo på +5,5 miljarder. 

EXPRESSEN skriver om misslyckandet med ungdomsvården: ”Det kan bero på att SiS hade, och har, svårt att rekrytera kompetent personal. År 2016 såg man sig tvungen att minska formella kraven på behandlingsassistenter. ”

Var finns de i riksdagens justitieutskott som på allvar tror att Kriminalvården fram till 2025 (3 år) ska lyckas rekrytera 4250 årsarbetskrafter som är kompetenta att bemöta de gängkriminella på ett sätt att de inte dominerar avdelningarna och förstärker fängelserna som rekryteringsanstalter?

Kommer personalen i vården och omsorgen att räcka till om låt oss säga fem-tio år?

Görans Greider skriver i Dagens ETC (24/8): ”Den verkliga krisen är det tyst om” och han fortsätter ”En akut och samtidigt mycket långsiktig fråga som det är praktiskt taget mol tyst om i valrörelsen är: Kommer personalen i vården och omsorgen att räcka till om låt oss säga fem-tio år?” En självklar fråga till politikerna: ”Hur ska personalbristen, både den nuvarande och den kommande och alltmer svåra, kunna lösas och hur vill ert parti lösa den?

Det kan finnas skäl att hålla de våldsbenägna som hotar demokratin inlåsta under längre tid än tidigare men att inte akut lätta på trycket i anstalterna är oansvarigt.

Pelle Granström, TfK, kommenterar kriminalvårdens prognos: ”En kommande regeringsbildare kommer att i värsta fall – för att inte säga med stor säkerhet – att få leda striden med en underbemannad armé som är dåligt utrustad. Ambitionen att stärka rättsväsendets status hos en bred allmänhet riskerar att komma på skam. Övertygelsen må vara grundmurad om att upprättelse för brottsoffren primärt nås genom skärpta påföljder och att kriminaliteten dämpas med samma medel. Men frågan uppkommer om en osystematisk ”reformiver” bland våra politiker rent av skapat en Svarte Petter att hantera? 

Blir uppgiften för en tillträdande regering att på sikt få förklara ytterligare verkställighetsköer och överbeläggningar på häkten och anstalter för en förväntansfull allmänhet i skenet av en oförändrad situation vad gäller brottsligheten? Och – Gud förbjude – ökade säkerhetsproblem i verksamheten.

En ovilja att diskutera alternativ till fängelse 

Vi läser av konsekvenserna av en ovilja att diskutera alternativ till fängelse och att ta in effektaspekterna av åtgärdsförslagen. Och detta parat med en oregerlig reformiver, som förefaller komma att innebära att trosskompaniet tvingas börja koka gröten innan kastrullen är i ordning.”

Var finns förslagen till avkriminalisering och t.ex. införande av halvtidsfrigivning med fotboja för alla andra än de som nu kallas värstingar?

Kommentarer är stängda.